Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stort intresse för nya projekt om IoT i offentlig sektor

Den 13 mars stängde utlysningen IoT för innovativ samhällsutveckling. Utlysningen ska resultera i att IoT Sverige får ytterligare upp till sex nya stora projekt, spridda över Sverige. Cirka tjugo ansökningar kom in till Vinnova och konkurrerar nu om att bli bland de projekt som får stöd. 

Nu påbörjar Vinnova granskningen av inkomna ansökningar i utlysningen. I maj kommer Vinnova att meddela vilka projekt som beviljats finansiering.

Projekten kommer tillsammans med de redan fyra pågående projekten att utgöra IoT Sveriges IoT-hubbar. Det innebär att projekten ska bli ledstjärnor inom sitt område och tillsammans med IoT Sverige arbeta för att sprida resultaten från projekten till andra offentliga organisationer.

IoT Sverige har ett tätt samarbete med sina projekt och arbetar även med att ge projekten så mycket utbyte av varandra som är möjligt. Projekten ska ha olika områden som de fokuserar på för att främja så stor bredd av resultat som möjligt. De fyra projekt som redan är i gång fokuserar på följande områden: Smarta offentliga miljöer, Vård och omsorg, Smarta fastigheter och Luft- och vattenmätningar.

Samtliga projekt har gemensamt att det är en offentlig verksamhet som är behovsägare och att projekten genomförs tillsammans med företag.

För mer information se www.iotsverige.se

Ämnen


IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vi vill att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar och att stärka företags internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Presskontakt

Olle Bergdahl

Olle Bergdahl

Presskontakt Programchef 072-999 94 10

Relaterat innehåll

Sakernas Internet, IoT - för ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld!

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på 17 strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

IoT Sverige finansierar projekt där IoT-baserade lösningar bidrar till innovativ samhällsutveckling. Projekten utgår från offentliga aktörers behov, och genomförs i samverkan mellan offentlig sektor, företag, akademi och forskningsinstitut. Projekten ska också bidra till att öka deltagande företags internationella konkurrenskraft.

IoT Sverige
Dag Hammarskjölds väg 26, Hus Majoren, plan 1
752 37 Uppsala
Sverige