Gå direkt till innehåll
Tät smog över Santiago de Chile.
Tät smog över Santiago de Chile.

Pressmeddelande -

Svensk IoT-lösning sprids till Chile

IoT-hubben LoV-IoT i Göteborg har skapat en IoT-lösning för luft- och vattenövervakning i syfte att bidra till bättre folkhälsa. Nu ska den spridas internationellt. Startskottet för en storskalig testarena i Santiago de Chile sker i samband med ett officiellt besök 24-26 september.

”IoT Sveriges vision är att svensk offentlig sektor i samarbete med företag och akademi, ska bli världsledande på att nyttja möjligheterna med IoT. Det är därför mycket spännande att vi nu får möjlighet att testa våra projekts kunskap och lösningar internationellt”, säger Jin Moen, programchef för IoT Sverige.

Den svenska delegationen med representanter från IoT-hubben LoV-IoT och programchef för IoT Sverige, kommer att träffa Chiles miljöminister Carolina Schmidt, samt nobelpristagaren i kemi 1995, professor Mario Molina, som visat stort intresse för den svenska IoT-lösningen. Som en del av mötet kommer ett samarbetsavtal mellan SOFOFA (Federation of Chilean Industry) och LoV-IoT-projektets parter att undertecknas. Även den svenska ambassadören i Chile, Oskar Stenström, kommer att delta vid mötet.

IoT-hubben har sedan hösten 2016 arbetat med att utveckla stadens luft- och vattenövervakning med hjälp av IoT-baserade lösningar, i syfte att bidra till bättre folkhälsa. Projektet finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Hubben drivs av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, och övriga parter är Ericsson, Hagström Consultant, IMCG Innovation Management and Communication Group, Insplorion, IVL Svenska Miljöinstitutet, Molina Center Santiago de Chile, Rent Dagvatten, RISE, Swedish Hydro Solution, TalkPool, Trafikverket, Universeum, Uppsala kommun och Vinnter.

Carolina Schmidt, miljöminister, Chile.

Mario Molina, Nobelpristagare i kemi 1995.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram inom ramen för Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.
Programmen ska genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige, skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

För mer information:

iotsverige.se Programchef Jin Moen jin@iotsverige.se 018 471 72 70

www.loviot.se Projektledare LoV-IoT Ågot Watne agot.watne@miljo.goteborg.se 031 368 39 86

Sakernas Internet, IoT - för ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld!

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på 17 strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

IoT Sverige finansierar projekt där IoT-baserade lösningar bidrar till innovativ samhällsutveckling. Projekten utgår från offentliga aktörers behov, och genomförs i samverkan mellan offentlig sektor, företag, akademi och forskningsinstitut. Projekten ska också bidra till att öka deltagande företags internationella konkurrenskraft.

IoT Sverige

Dag Hammarskjölds väg 26, Hus Majoren, plan 1
752 37 Uppsala
Sverige