Pressmeddelande -

iProspect släpper "2012 Mobile Landscape: Western Europe" Report

Ny global undersökning hjälper digitala marknadsförare att bättre förstå möjligheterna inom mobil marknadsföring och de steg som krävs för att skapa en stark marknadsföringstrategi för mobila  enheter

Stockholm 2012-10-24:

Den Digitala marknadsföringsbyrån iProspect släpper idag undersökningen “The Mobile Landscape: Western Europe” som ger en översikt av lokala trender och globala strategier inom segmentet. Tillsammans med TNS Global har man undersökt landskapet kring mobila enheter (smartphones och tablets) och belyser insikter man fått främst från marknaderna i Tyskland, Spanien, Nederländerna, Sverige och Storbritannien.

iProspect avslöjar viktiga trender som driver tillväxt i användandet av smartphones och tablets. Undersökningen beskriver också framgångsrika strategier  och förändringar i den digital mediakonsumtionen 2012. Undersökningen ger en fingervisning om mobila strategier som gör det möjligt för digitala marknadsförare att få bästa möjliga resultat genom att införliva SEO, PPC, display, lokala tjänster mm i sina marknadsföringsstrategier.

"Mobile är stort i EMEA", säger Ian Carrington, chef för Mobile på Google EMEA. "Under de senaste 12 månaderna har man kommit till en punkt där alla annonsörer förstår att de behöver bygga och integrera sina mobila strategier. Många har fortfarande en lång väg att gå och många företag måste fortfarande bygga mobilvänliga sajter och testa olika mobila format för att fullt ut förstå vad som driver användare till detaljhandelns webbplatser. Man diskuterar inte längre huruvida mobil annonsering är viktigt eller ej. Annonsörerna vet nu att den mobila webben utan tvekan är nästa generation av webben. "

Här kan du ladda ner en kopia av  “2012 Mobile Landscape: Western Europe

Några av de viktigaste resultaten från undersökningen:

• det som tidigare kallades "tredje skärmen" (efter tv och stationära datorer) håller snabbt på att bli den ”första” skärmen för många användare. "

Penetrationen av mobila enheter har nått en kritisk massa på de flesta marknader. År 2011 fanns det 835 miljoner smartphone-användare.  

• Företag med en stark mobil närvaro har en stor fördel gentemot sina icke-mobila konkurrenter.

61% av kunderna som besöker en mobilovänlig sajt kommer sannolikt att gå till en konkurrents webbplats istället.

• Konsumenter använder sina smartphones som primär enhet för personliga göromål under arbetstid - vilket innebär att varumärken har mer rörlig "air time" än man tidigare antagit.

Sextio-fyra procent av de tillfrågade anser att de "alltid är anslutna" till Internet.

• Mobila enheter engagerar i mycket högre grad än PC gällande alla annonstyper, och de konverterar också till försäljning.

Ungefär 4 av 10 konsumenter som klickade på en vanlig länk köpte minst en produkt eller tjänst på sin smartphone som en följd av det klicket, under de senaste 12 månaderna.

• Tablet-marknaden är växande och har en mycket engagerad publik.

Tablet-ägare räknar med att spendera 33-52 procent mer tid på sina tablets. Medan 10-21 procent av respondenterna som ännu inte äger en tablet räknar med att spendera tid på en under det kommande året, vilket tyder på en avsikt att köpa en surfplatta.

///

Morten Flamand, Managing Director Nordics: ”Denna studie kommer att hjälpa digitala marknadsförare att förstå hur kunderna använder mobila enheter och visa på hur man tar smartare beslut som påverkar företagets hela digitala strategi. Grunden till denna studie och eBook var att man ville ge konkreta lokala insikter som, när de kombineras med praktiska tillämpningar, kan hjälpa till att bygga en solid mobil strategi för alla varumärken som vill få närmare kontakt med sina mobila konsumenter”.

Om denna studie

Denna studie har utförts i samarbete med TNS NIPO (http://www.tns-nipo.com). Testet innehöll två delar; Digital Life - baserat på samtal med över 72.000 personer i 60 länder och Mobile Life - baserat på 34.000 intervjuer med mobila användare i över mer än 43 länder. Under forskningsprojektet har också över 2600 respondenter i Tyskland, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien utfrågats via ett online frågeformulär. Alla respondenter var smartphone-användare som använder sig av mobilt Internet, i åldersspannet 16-60.

 


MEDIA CONTACTS
För mer information om denna undersökning kontakta gärna:

Morten Flamand, Managing Director Nordics
Morten.flamand@iprospect.se or +46 70 930 58 88
Patrik Gamryd, VD iProspect
Patrik.gamryd@iprospect.se eller 070-911 97 01

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

iProspect är en fullservicebyrå för digital responsmarknadsföring, vilket inkluderar tjänster inom Sökmotoroptimering (SEO), Sponsrade länkar (SEM/PPC), Affiliatemarknadsföring, Mobil annonsering, Facebook-annonsering, Konverteringsoptimering, Webbanalys och utbildningar inom nämnda områden.

Med en personalstyrka på över 1400 personer och 50 kontor på 38 marknader världen över är iProspect ett av de världsledande företagen inom digital responsmarknadsföring. Detta ger oss en unik position på marknaden som vi strävar efter att både leda och utveckla - precis som vårt valspråk "Digital Performance on a Global scale" säger så är vårt erbjudande globalt på riktigt.