Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nordic iProspect Survey 2011 - Hur ser sökbeteendet ut i Norden?

iProspect har tillsammans med Carat Insight gjort en undersökning om sökbeteendet i Norden där man fokuserat på både mobilt och traditionellt sök. Undersökningen som gjorts i Danmark, Sverige, Norge och Finland omfattar svar från cirka 2000 Internetanvändare (500 på varje marknad), i åldersgruppen 15 - 55år. Detta är den fjärde undersökning  som iProspect gör för att visualisera sökbeteende bland konsumenter på de nordiska marknaderna baserat på resultat inom olika branscher och åldersgrupper.

Här är några av resultaten från undersökningen:

All reklam leder till sök!
Som undersökningarna visat under de senaste åren påverkas konsumenterna av olika medier. Den slutsatsen man kan dra generellt är att alla olika reklamkanaler leder vidare till sök i sökmotorerna.
I norden är det rekommendationer från vänner och familj som är den viktigaste influensen till att börja söka på en sökmotor. Denna kanal har ökat jämfört med förra året och man tror att användningen av sociala medier är en anledning till denna ökning. Printade annonser och TV-reklam är också viktiga kanaler som gör oss benägna att söka i sökmotorerna.

Vad söker vi efter och vad köper vi?
De som de nordiska konsumenterna i första hand söker efter är flygbiljetter, hotell, elektronik, böcker, musik, filmer och kläder. Konsumenter köper också dessa produkter online. Man söker också även efter dagligvaror via sökmotorer. 20% av de nordiska konsumenterna gör sökningar men bara 2% gör dagligen inköp av dagligvaror online.

Organiskt sök och sponsrade länkar – vart ska man synas som företag?
När man frågade konsumenterna vad de tyckte var mest användbart; det organiska (ej betalda) eller det sponsrade (betalda)sökresultatet, svarade 74% att de tycker det organiska sökresultatet var mest användbart.
Samtidigt frågade man konsumenterna om de kunde skilja på organiskt och betalt sök?
 29% svarade att de kan se skillnad och 27% svarade att skillnaden var svår att se.

Google ha den största marknadsandelen i Norden, men hur användbar är Google jämfört med konkurrenterna?
I undersökningen gjordes ett blindtest där konsumenter skulle besluta vilka sökmotorer som gav det mest användbara resultatet (Google, Yahoo eller Bing)
Det första resultatet för "resor till London" visade att alla tre upplevdes vara lika bra, men när man visade sökresultat för "hotell i London" och Google-resultatet inkluderade Google Maps så stack Google ut som den mest informativa sökmotorn.

Undersökningen visar även att konsumenter ger Google högre betyg när det gäller förtroende och användbarhet jämfört med konkurrenterna.

Mobilt sök
Fler än någonsin har en Smartphone i sin ägo och är ofta online via dessa. 25% gör dessutom inköp via sin telefon. Google är den dominerande sökmotorn men Facebook är också en viktig plats att vara synlig på. 30% av konsumenterna använder Facebook dagligen via sin Smartphone.
Undersökningen visar också att 28% av konsumenterna upplever att företagens webbplatser inte är anpassade för Smartphones. Det är därför viktigt att företagen fokuserar på att mobilanpassa sina webbplatser för att inte riskera att göra sina konsumenter missnöjda.

 Patrik Gamryd VD på iProspect Sverige kommenterar:

”Det är intressant att se hur små skillnaderna i upplevd nytta är hos konsumenten mellan de olika sökmotorerna och att ställa det i relation till den marknadsposition som Google har i Norden. Utan inblandning av Universal Search vinner faktiskt Yahoo det blindtest som genomfördes i undersökningen.
 - Anmärkningsvärt är också den stora tillväxten Smartphoneanvändare, deras sökbeteende och internetkonsumtion via dessa telefoner. Här handlar det för alla som ännu inte tagit steget mot att ha en mobilanpassad site att hänga med  utvecklingen för att inte riskera att förlora konsumenten på vägen”

Se hela undersökningen här

Ämnen


iProspect har drygt 500 medarbetare på kontor i både Europa, USA, Asien och Sydamerika och klassas som ett av de världsledande företagen inom sökmarknadsföring. iProspects målsättning är att stärka kundens varumärke samt öka besöksfrekvens och resultat som genereras via sökmotorerna. Detta sker dels genom organisk sökmotoroptimering som förbättrar placeringarna i sökmotorernas resultatlistor, dels genom köpta placeringar i form av sponsrade länkar.

iProspect arbetar sedan tidigare med kunder som SAS, Svensk Fastighetsförmedling, SAAB, Renault, Trygg-Hansa, Synoptik, Försvarsmakten och Svenska Spel.