Pressmeddelande -

Ipsos ekonomiska puls – halvårsrapport

Ipsos ekonomiska puls fortsätter peka på positiva resultat. Halvårsrapporten visar en stabil positiv utvecklingen från årsskiftet och fram till juni. Bortsett från en liten dipp under marsmånad.

Ett halvår in på 2011 visar pulsen att fyra av tio världsmedborgare instämmer i att det egna landet har en bra ekonomisk situation. Vilket ligger i linje med 2010 års siffor vid samma tidpunkt.

Precis som i maj ligger Saudi Arabien i topp, där nio av tio tillfrågade anser att landet har en stark ekonomisk situation. Sverige ligger kvar på en stadig andra plats, tre av fyra svenskar är nöjda med Sveriges ekonomiska läge.Det är dock fortsatt stora skillnader mellan de 24 länderna som deltar i Ipsos globala ekonomiska puls.

Om man endast ser till Europa så tycker en av tre att det är en bra ekonomisk situation i de land de bor. Svenskarna är de som är mest positiva på 76 % och följs av tyskarna med 68 %. I övriga Europa ser det betydligt dystrare ut. I de flesta länderna anser inte ens en av fem att det ekonomiska läget är bra. Av de deltagande länderna är det Ungern och Spanien som ligger i botten, endast 6 % känner sig trygga med respektive lands ekonomiska läge.

Även vid en jämförelse av G8-länderna finns stora skillnader. Tyskland tillsammans med Kanada ligger på cirka70 %. Vid en jämförelse mellan Kanada och USA, så är Kanadensarna betydligt mer positiva än den amerikanska befolkningen (19 %). Medan länder som Japan (8 %), Italien (10 %), Frankrike (12 %) och Storbritannien (13 %) har en betydligt mer pessimistisk inställning till ländernas ekonomi.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi

Kategorier

  • ipsos
  • global advisor
  • ekonomisk puls
  • sverige
  • globalt

För mer information, vänligen kontakta:

Martina Garback, PR-ansvarig, martina.garback@ipsos.com 08-598 998 48

Lena Gilchrist, VD Ipsos Sweden, lena.gilchrist@ipsos.com 08-598 998 93 

 

Ipsos är världens näst största globala marknadsundersökningsföretag, ägs och förvaltas av marknadsundersökare som utvärderar marknadspotentialer och tolkar marknadstrender för över 5000 kunder världen över genom att utveckla och testa framväxande eller befintliga produkter eller tjänster, bygga varumärken, testa reklam, studera publikens reaktioner på olika medier samt mäter den allmänna opinionen inom olika områden och anseende. Med över 9100 anställda i helägda bolag i 64 länder, bedriver Ipsos undersökningar inom reklam, kundlojalitet, marknadsföring, media och offentlig verksamhet. Ipsos erbjuder också prognoser, modellering, rådgivning samt ett komplett sortiment av anpassade, syndikerade, omnibus, paneler, och online undersökningsprodukter och tjänster i över 100 länder. Ipsos grundades 1975 av Jean-Marc Lech och Didier Truchot, och är sedan 1999 noterat på den franska börsen. Besök www.ipsos.se för mer information om Ipsos erbjudanden och möjligheter.

Kontakter

David Ahlin

Presskontakt Presskontakt 0707668092