Pressmeddelande -

Ipsos Sweden växer. Ny vice VD

Under det annars så dystra 2009 gjorde Ipsos trots allt bra ifrån sig. Nu är Ipsos redo att växa vidare.

Ambitionen är att växa såväl i Sverige som i övriga Norden. Globalt är Ipsos det näst största företaget

i sin bransch.

För att kunna nå högt ställda mål har Ipsos rekryterat Anders Tegenkvist som ny vice VD, Marknads‐

& Försäljningsdirektör. Anders Tegenkvist blir dessutom Affärsområdesansvarig för Marketing.

Vi lyckades öka omsättningen 4 % jämfört med året innan, trots den svåra marknaden.

Kunderna uppskattar vår kombination av helhetslösningar men med dedikerade specialister

inom respektive område, säger Lena Gilchrist, VD. Nu kommer vårt erbjudande bli ännu

starkare, när vi får in Anders som har lång erfarenhet från företag med snabbrörliga

konsumentvaror.

Anders Tegenkvist har tidigare jobbat 10 år på Kraft Foods där han senast var Nordisk

Marknadsdirektör för Snacks (Estrella) och 3 år på Carlsberg Sverige som Marknadsdirektör.

Ipsos i Sverige har många otroligt skarpa marknadsundersökare och dessutom en styrka i den

globala organisationen och den globala produktportföljen, säger Anders Tegenkvist. Genom

att kombinera min erfarenhet med Ipsos kunnande hoppas jag kunna bidra till att vi kan

addera ännu mer värde till våra kunder. Det handlar om att omsätta all research och de

insikter man får till att utveckla strategier och att kunna ta rätt affärsbeslut, avslutar Anders,

nytillträdd vice VD på Ipsos.

Ämnen

  • PR, kommunikation

Kategorier

  • marketing
  • konsument
  • konsumentvaror
  • makrnadsföring
  • fmcg
  • reklam
  • lojalitet
  • kundnytta

Ipsos är världens näst största globala marknadsundersökningsföretag, ägs och förvaltas av
marknadsundersökare som utvärderar marknadspotentialer och tolkar marknadstrender för över
5000 kunder världen över genom att utveckla och testa framväxande eller befintliga produkter
eller tjänster, bygga varumärken, testa reklam, studera publikens reaktioner på olika medier samt
mäter den allmänna opinionen inom olika områden och anseende.
Med över 9100 anställda i helägda bolag i 64 länder, bedriver Ipsos undersökningar inom reklam,
kundlojalitet, marknadsföring, media och offentlig verksamhet. Ipsos erbjuder också prognoser,
modellering, rådgivning samt ett komplett sortiment av anpassade, syndikerade, omnibus,
paneler, och online undersökningsprodukter och tjänster i över 100 länder. Ipsos grundades 1975
av Jean-Marc Lech och Didier Truchot, och är sedan 1999 noterat på den franska börsen. Under
2008 uppgick Ipsos intäkter till € 979.3 miljoner euro. Besök www.ipsos.com eller www.ipsos.se
för mer information om Ipsos erbjudanden och möjligheter.

Kontakter

David Ahlin

Presskontakt Presskontakt 0707668092