Pressmeddelande -

Världens ekonomiska puls slår ojämnt

Världens ekonomiska puls slår ojämnt

När Ipsos i sin globala undersökning tar pulsen på världsekonomin är det stora skillnader länderna emellan. I Europa mår ekonomierna bäst i Sverige och Tyskland. Dessa båda länder sticker ut som undantag och har ekonomiska muskler som växer och syresätts i ett fungerande ekonomiskt blodomlopp.

I tre frågor mäts den ekonomiska hälsan. I den första frågan får medborgarna i de 24 undersökta länderna svara hur de upplever respektive lands nuvarande ekonomiska situation. Den andra frågan bedöms situationen i den egna regionen/närområdet. För det tredje besvaras frågan hur man förväntar sig att situationen ser ut sex månader framåt i tiden.

Tyskland, Polen, Spanien och Sverige ligger optimismtoppen i Europa när befolkningen tillfrågas om den ekonomiska utvecklingen i ett sexmånaders perspektiv.

Hela rapporten  Ipsos Global@dvisory - The Economic Pulse of the World. Finns att ladda hem.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • konsumenters framtidstro
  • ipsos sweden ab
  • framtid
  • ekonomisk rapport
  • affärsrelationer
  • affärer

Ipsos är världens näst största globala marknadsundersökningsföretag, ägs och förvaltas av
marknadsundersökare som utvärderar marknadspotentialer och tolkar marknadstrender för över
5000 kunder världen över genom att utveckla och testa framväxande eller befintliga produkter
eller tjänster, bygga varumärken, testa reklam, studera publikens reaktioner på olika medier samt
mäter den allmänna opinionen inom olika områden och anseende.
Med över 9100 anställda i helägda bolag i 64 länder, bedriver Ipsos undersökningar inom reklam,
kundlojalitet, marknadsföring, media och offentlig verksamhet. Ipsos erbjuder också prognoser,
modellering, rådgivning samt ett komplett sortiment av anpassade, syndikerade, omnibus,
paneler, och online undersökningsprodukter och tjänster i över 100 länder. Ipsos grundades 1975
av Jean-Marc Lech och Didier Truchot, och är sedan 1999 noterat på den franska börsen. Under
2008 uppgick Ipsos intäkter till € 979.3 miljoner euro. Besök www.ipsos.com eller www.ipsos.se
för mer information om Ipsos erbjudanden och möjligheter.

Kontakter

David Ahlin

Presskontakt Presskontakt 0707668092