Pressmeddelande -

Allt färre tycker att det är helt fel att bjuda ungdomar på alkohol i hemmet

Stor förändring i attityderna till alkohol i hemmet.

I en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av IQ ser man att attityden till att bjuda ungdomar under 18 på alkohol håller på att förändras. 2011 svarade 64 procent att de ansåg det vara helt fel att bjuda barn och ungdomar i familjen på alkohol. När samma fråga ställdes i maj 2012 visade det sig att motsvarande siffra hade rasat till 48 procent. Det vill säga en förskjutning i hur allvarligt svenskarna ser på detta, en glidning mot att färre tycker att det är helt fel och väger istället mot mer fel än rätt.

– Ungdomar som bjuds på alkohol i hemmet dricker ofta mer även utanför hemmet, samtidigt ser vi i undersökningar att ungdomar idag dricker mindre än tidigare. Men att vuxna tycks gå mot att ta mindre allvarligt på bjudvanor är oroande då det på sikt kan göra att ungdomar dricker mer och riskerar att fara illa, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Förskjutningar inom grupper
En av de största förskjutningarna ser vi inom gruppen kvinnor i åldrarna 45-59. 2011 svarade 76 procent att det var helt fel att bjuda ungdomar under 18 på alkohol i hemmet. 2012 är det endast 48 procent som ansåg det vara helt fel medan 32 procent tycker att det är mer fel än rätt, motsvarande 7 procent 2011. Således en förskjutning mot en attityd som inte verkar se lika allvarligt på frågan.

Andra signifikanta förändringar finns också, till exempel bland män i åldern 30-44 där 23 procent av de svarande 2012 ansåg att det var helt rätt eller mer rätt än fel att låta ungdomarna dricka i hemmet. Det är fler än tre gånger så många jämfört med förra årets resultat för dessa kategorier som endast var 7 procent.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av IQ i maj och baseras på telefonintervjuer med 2000 slumpmässigt utvalda svenskar från 16 år och äldre.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, på telefon 070-227 70 35 alt magnus@iq.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • alkoholdebut
  • bjuda på alkohol
  • tonåringar
  • socialt ansvar
  • alkoholkonsumtion
  • alkohol

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.