Pressmeddelande -

Nätverk för en smartare syn på alkohol

När IQ grundades år 2005 var idén om att kunna skapa en folkrörelse för en smart syn på alkohol central. Idag med över 1000 IQ projekt arbetar IQ vidare mot det målet och skapar IQ Nätverk - för en smartare syn på alkohol.

Under mars månad har IQ varit på turné och arrangerat nätverksträffar i Malmö, Göteborg och Luleå med deltagare som; länssamordnare, idrottsrörelse, kommuner, teatersällskap med flera. Alla med det gemensamma målet att bidra till en smartare syn på alkohol.

- År 2011 blev en milstolpe för IQ då antalet IQ projekt passerade den magiska 1000 gränsen. I takt med att projekten blivit fler har även efterfrågan från dem om att kunna träffas, utbyta idéer och lära av varandra ökat. Att starta IQ Nätverk känns därför både självklart och fantastiskt roligt, säger Magnus Jägerskog, vd IQ. 

Behovet av samverkan är stort och det finns alltid saker att lära.

- IQ Nätverk kan verkligen bli en tillgång att stärka det lokalt förebyggande arbetet. Människor upptäcker varandra, idéer sprids och korsbefruktas, och framförallt får man inspiration i det egna arbetet, säger Mats Burman, Länssamordnare i Norrbotten efter IQ:s nätverksmöte i Luleå.

Vad är ett IQ-projekt?
Ett IQ-projekt är en konkret aktivitet som syftar till att förebygga eller begränsa alkoholens skadeverkningar. Det spelar ingen roll om aktiviteten är stor eller liten, varje IQ-projekt är ett gott exempel och en förebild. Den som genomför aktiviteten kan vara ett företag, en förening, en kommun, en evenemangsarrangör eller någon annan typ av organisation. IQ projekten finns på www.iq.se

Om IQ Nätverk
IQ nätverk vänder sig till dig som aktivt arbetar med att skapa en smartare syn på alkohol. Du kan finnas inom ideell, privat eller offentlig sektor och har ambitionen att samverka med och inspireras av andra som också arbetar med att begränsa alkoholens skadeverkningar. Som medlem i nätverket bjuds du in till regelbundna träffar, nyhetsbrev, tillgång till vår medlemssida med mera. Att gå med i och delta i nätverket är kostnadsfritt.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, på telefon 070-227 70 35 alt magnus@iq.se

_________

Ämnen

  • Beroendefrågor

Taggar

  • iq-projekt
  • magnus jägerskog
  • socialt ansvar
  • alkoholkonsumtion
  • alkohol
  • IQ nätverk

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.