Pressmeddelande -

Ny rapport från IQ: Fyller reklamen glasen?

Idag släpper IQ rapporten ”Fyller reklamen glasen?”. IQ har tillsammans med forskare från Karolinska Institutet kartlagt alkoholreklamens omfattning i Sverige och gått igenom befintlig forskning kring alkoholreklamens påverkan på folkhälsan. I rapporten publiceras också en ny undersökning* som Novus genomfört på uppdrag av IQ om svenska folkets syn på alkoholreklam.

Kartläggningen visar att medieinvesteringarna för alkoholreklam i Sverige ligger på toppnivåer och att ungdomar och unga vuxna nås i stor utsträckning av alkoholreklam. 69 procent anser att alkoholreklamen är förskönande, 74 procent att den uppmanar till bruk och 39 procent att den är påträngande*.

– Det är oacceptabelt att unga nås av alkoholreklam i den omfattning som sker idag. För mig är det uppenbart att samhället behöver ta ett större ansvar när det gäller alkoholreklam, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Slutsatserna från genomgången av forskningen är att alkoholreklam tidigarelägger ungas alkoholdebut och ökar deras alkoholkonsumtion.

Forskningen pekar även på att alkoholreklam tycks ha en negativ påverkan på folkhälsan i den vuxna populationen som helhet.

– Forskningen visar att det finns ett samband mellan alkoholreklam och folkhälsan. Ett kostnadseffektivt sätt att värna folkhälsan är därför en hårdare reglering av alkoholreklamen, säger Johanna Gripenberg, medicine doktor och alkoholforskare på Karolinska Institutet.

Ladda ner hela rapporten Fyller reklamen glasen? här: http://www.iq.se/public/assets/Documents/Alkoholreklam/IQ_Fyller_reklamen_glasen_2015-07-01.pdf

* Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av IQ under perioden 26 maj – 2 juni 2015 bland 1110 personer mellan 18-79 år via en webbenkät.

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

______________________________________________________________

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.