Pressmeddelande -

Entreprenörer på IQUBE sponsras med affärssystem på webben

Nyblivna entreprenörer får nu ytterligare hjälp med sina företag. Över 90 IQUBE-bolag sponsras med ett komplett och stabilt affärssystem från 24SevenOffice. Systemet är helt webbaserat och har funktioner för kundregister, bokföring, order, fakturering, e-post och mycket mer.

- Man måste ha full koll på sina siffror för att bli en framgångsrik entreprenör. Ett komplett affärssystem på webben är då mycket smartare än ett traditionellt som ligger på en gammal server, säger Johan Staël von Holstein, IQUBEs grundare och VD.

IQUBE är ett växthus och företagskuvös för entreprenörer som snabbare vill nå kommersiella genombrott med sina produkter och tjänster.

IQUBE har över 90 företag som får ett unikt stöd under 12-18 månader för att komma igång med verksamheten. Alla dessa kan nu utan kostnad använda en komplett tjänst från 24SevenOffice under sin tid inom IQUBE.

24SevenOffice är en ledande leverantör i Europa av affärssystem som levereras som en tjänst på Internet. Kunderna behöver inte betala dyra startkostnader för sitt affärssystem utan i stället en licens för varje användare. Dessutom behöver de inte själva administrera servrar eller uppdatera några system.

- Vårt affärssystem passar som hand i handske för ett IQUBE-bolag. Det är väldigt enkelt att komma igång med och företagen kan lägga till licenser efter hand som de växer, förklarar Börge Granli, VD på 24SevenOffice i Sverige.


Kontaktpersoner:
Börge Granli, VD Sverige: 08-750 70 80/+47 92 03 33 31, bg@24SevenOffice.com
Mikael Westmark, presskontakt: 08-522 378 01, mikael@westmark.se

Om 24SevenOffice
24SevenOffice är Europas ledande leverantör av integrerade affärssystem som levereras som en tjänst på Internet (Software as a Service - SaaS). Systemet innehåller allt ett företag behöver i det dagliga arbetet . Det inkluderar såväl ekonomi, bokföring, fakturering och logistik som kundbehandling och säljstöd (CRM), e-post, fil- och dokumenthantering, gruppkalender, tidsrapportering och projektstyrning. 24SevenOffice har sitt svenska huvudkontor i Stockholm, totalt 100 anställda och över 10 000 användare. Företaget har strategiska partnerskap med bl.a. WebEx, Danske Bank, Dun & Bradstreet, Intrum Justitia och BGC. Aktien är noterad på Oslobörsen. För mer information, ring 08-750 70 80 eller gå in på www.24sevenoffice.com.

Om IQUBE
IQUBE är Skandinaviens ledande privata företagsinkubatorer med över 100 bolag i portföljen och erbjuder en kreativ och dynamisk miljö som på alla sätt stödjer drivna entreprenörer i den kritiska uppstartsfasen. Fokus ligger på individ, mångfald och försäljning snarare än på idé, organisation och process. IQUBE har ingen ambition att bygga entreprenörens bolag, det är upp till entreprenören själv. Fokus ligger däremot på att stärka entreprenören som individ, så att hon snabbare kan bygga och skapa tillväxt i sitt företag. IQUBE har ett brett fokus med avseende på branscher och kompetenser som sammantaget skapar en unik mångfaldsmiljö.

Företaget grundades år 2004 av Johan Staël von Holstein och finns idag representerat i Luleå, Göteborg och Stockholm. www.iqube.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT