Pressmeddelande -

Unga företagare hjälper sparare välja etiskt

Idag lanseras Etiska-fonder.se som är en ny webbportal som i första hand vänder sig till privatsparare. Målet med Etiska-fonder.se är att ge en överblick över samtliga etiska fonder på den svenska marknaden och att upplysa spararna att det går att stödja en positiv samhällsutveckling genom sitt val av placering. Medverkande samarbetspartners från start är: 7:e AP-fonden, Carlson Fonder, Cicero Fonder, Eldsjäl Fond, KPA pension, SEB, och Öhman. På portalen (www.etiska-fonder.se) kan spararna hitta kurser, grafer och fondfakta om de anslutna fonderna. När man hittar en fond som passar kan man enkelt ta sig vidare till fondförvaltarens sida för att börja spara i fonden. På portalen finns även en portföljbevakningsfunktion så att spararna får en bra översikt över utvecklingen för just sina etiska fonder. "Intresset för att spara etiskt har ökat kraftigt under senare år. En klar majoritet av våra kunder tycker att det är viktigt att ta etisk hänsyn när deras pensionspengar placeras" berättar Lena Strand, kommunikationschef, KPA Pension. "Vad som räknas som etiskt skiljer sig åt mellan fonderna och det är viktigt för spararna att få korrekt information så att man stödjer det man tycker ligger närmast hjärtat" säger VD Roni Bicér som har ett förflutet från Nordea, där han över åren har haft tusentals samtal med kunder angående deras fondplaceringar. Förvaltat kapital i etiska fonder har ökat från ca. 40 miljarder kronor i början på 2000-talet till ca. 70 miljarder i dagsläget och Etiska-fonder.se ser gärna att portalen www.etiska-fonder.se ökar tillströmningen i sparandet i de etiska fonderna och att fondförvaltarna i framtiden kan erbjuda spararna flera etiska placeringsalternativ. "Vi är det enda pensionsbolaget som enbart erbjuder etiska placeringar. Därför stödjer vi helhjärtat satsningen på www.etiska-fonder.se, som ligger helt rätt i tiden" säger Lena Strand. Portalen www.etiska-fonder.se drivs av Fondero AB, ett ungt företag, med grundarna Roni Bicér (VD) och Daniel Nyhrén (vVD) i spetsen. Företaget har som ambition att i framtiden etablera verksamhet i ett flertal europeiska länder för att höja kunskapsnivån och intresset för etiska placeringsalternativ. För ytterligare information kontakta: VD - Roni Bicér 0733-777 190 vVD - Daniel Nyhrén 0733-777 160 Fondero AB Humlegårdsgatan 6 114 80 STOCKHOLM info@etiska-fonder.se www.etiska-fonder.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans