Pressmeddelande -

Brev till Konstitutionsutskottet 25 mars 2022, Brev till inrikesminister Priti Patel 20-31 mars 2022, London - Brev till Chiles president, Stödkommittén för Julian Assange

Brev till Konstitutionsutskottet 25 mars 2022, Brev till inrikesminister Priti Patel 20-31 mars 2022, London - Tidigare brev till brittiska politiker - Brev till Chiles president- Stödkommittén för Julian Assange


Brev till inrikesminister Priti Patel, London

Alla kan sända detta brev och göra en insats för att stoppa utvisning till USA!

Högsta domstolen i London har avvisat Julian Assanges försvarsadvokaters överklagan av en lägre domstols beslut att utvisa honom.
Tidigare har High Court i London beslutat att Julian Assange kan utvisas till USA och att man anser att USA ska ta hänsyn till hans dåliga hälsa och självmordsrisk.
Amnesty International med flera internationella organisationer avvisar detta påstående.
I nytt domstolsbeslut återupprepas utvisningsbeslutet.

Domstolsbeslut på utvisning tillställs inrikesminister Priti Patel för slutgiltigt beslut.
Brev för att vädja till Priri Patel kan sändas åtminstone till 18 maj.

I hela världen skrivs brev liknande vårt brev för att vädja om frigivning av Julian Assange och att inte utvisa honom.
Om Julian Assange, australisk medborgare, döms för spioneri I USA, är alla journalister i fara. Assange är journalist och förläggare, som publicerat hemligstämplade dokument nödvändiga för allmänhetens förståelse av det som händer och regeringar vill förtiga.
1st Amendment i USA skyddar journalister och deras rätt att gräva fram sanningen.
Nu hotas den rätten!
Vi måste försvara Julian Assange!
Vi måste försvara yttrande-och pressfriheten!

Så skriv till Priti Parel! Be gärna några vänner underteckna! Inte senare än 18 maj.

Du kan skicka till den geografiska adressen i början av brevet och/eller
följande två mejladresser:
Meiladresser:
withammp@parliament.uk
priti.patel.mp@parliament.uk


The Rt Hon Priti Patel MP

Secretaryof State for the Home Department

Home Office

2 Marsham Street,

LondonSW1P 4DF

16/03/2022

Dear Ms Patel,

Re: The life or death of Julian Assange.

On behalf of a free world, and to avoid more cruelty (including torture)we ask you reject the extradition of Julian Assange.

In countries around the world, people from all backgrounds, ages and nationalities see this persecution as a severe injustice, a  blatant violation of legal procedure and a stain on the UK’s reputation for justice and fair treatment. The cruel treatment of Julian Assange must be stopped immediately. The decision is now in your hands.


You will be aware that support around the world for Mr Assange has increased massively and that the world is watching what the UK is doing. Already, other countries when criticised for human rights abuses are asking us what rights countries like the United Kingdom have to criticise them, when they see what we are doing to Julian Assange. Why is he held in solitary confinement in a maximum-security prison in spite of the fact that he is neither convicted nor charged with any crime? He has suffered a stroke. He is ill and should be with his young family.


All major NGOs, including Amnesty International, Pen International,Reporters Without Borders, and Human Rights Watch are calling for his release. The UN Special Rapporteur, Nils Melzer examined Julian in prison (April 2019) with two other independent doctors and all found he showed signs of prolonged and extreme torture. For some reason this report has not been accepted by the UK Government. The world is watching.

Every Tuesday for more than a year we have held a group webinar to discuss Julian and the things we can do to help save his life. Within our group are people from Sweden, Croatia, Austria, France, Germany,Australia, New Zealand, and the United Kingdom. We campaign not only to save his life (and he will die if sent to the US) but also for the threat this will cause to our freedom, our freedom of expression and that of our children.

All around the world people are campaigning for Julian’s release. There are weekly gatherings in multiple different countries, attended by people who care about Julian and what he represents to our future. There are politicians in France, Germany,  Australia, and Brussels calling for these charges to be dropped. Why does this persecution of a journalist and publisher continue? The case is riddled with abuses of due process, which include the key US witness giving false evidence and the CIA plotting to murder him while he was in the Ecuadorian Embassy. How can we consider sending a man to a country with plans to murder him?

There is a wealth of independent journalists (worldwide) who write and speak continually in support of Julian and call for his release. The world is very definitely watching what you as Home Secretary will do.

Assignatories to this letter, we plead to your heart, as a human being,to do the correct, decent, and humanitarian thing, which is to freeJulian Assange.

Yours sincerely,


25 mars 2022 överlämnade representanter för Stödkommittén för Julian Assange ett brev till Konstitutiosutskottet.
Kommitténs representanter överlämnade brevet till Peder Nielsen, Kanslichef,
Konstitutionsutskottet och Marilena Cottone, utskottsassistent,
Konstitutionsutskottet.
Foton från överlämnandet:
https://www.facebook.com/sigyn...

Till Konstitutionsutskottets ledamöter och suppleanter

Karin Enström(M), Hans Ekström (S), Marie Granlund (S), Lars Jilmstad (M),Matheus Enholm (SD), Per-Arne Håkansson (S), Per Schöldberg (C),Mia Sydow Mölleby (V), Ida Drougge (M), Fredrik Lindahl (SD), LailaNaraghi (S), Tuve Skånberg (KD), Daniel Andersson (S), Tina Acketoft(L), Camilla Hansén (MP), Erik Ottoson (M), Sofie Eriksson (S), LarsBeckman (M), Alexander Ojanne (S), Annicka Engblom (M), Per Söderlund(SD), Ingela Nylund Watz (S), Linda Modig (C), Jessica Wetterling(V), Pontus Andersson (SD), Patrik Björck (S), Lars Adaktusson (KD),Maria Strömkvist (S), Bengt Eliasson (L), Lars Andersson (SD),Rasmus Ling (MP), Ann-Sofie Alm (M), Jörgen Grubb (SD), Allan Widman(L), Nina Lundström (L), Anna Sibinska (MP), Malin Björk (C), AliEsbati (V), Andreas Carlson (KD),Mikael Oscarsson (KD), Erik Ezelius(S), Kalle Olsson (S), Amanda Palmstierna (MP), Ulrika Karlsson (M).


Sveriges regerings agerande i fallet Julian Assange har aktualiserats genom de brev med 50 frågor som juristprofessorn Nils Melzer, FN:s särskilde rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, har ställt till det svenska utrikesdepartementet (UD)1.

Enligt den konvention mot tortyr som Sverige har ratificerat2, är Sverige förpliktigat att besvara dessa frågor, men UD har inte på ett tillfredsställande sätt gjort detta.

I sin uppmärksammade bok Fallet Julian Assange, utgiven på tyska, engelska och svenska (Karneval förlag 2021), redogör Nils Melzer för vad han betecknar som ”vår tids största rättsskandal”, en internationell, men också en svensk, sådan. Sveriges politiska och juridiska agerande med mängder av förhalningar, uteblivna svar och systematisk förskjutning av fokus blev ett sätt att oskadliggöra en av vår tids viktigaste visselblåsare som avslöjat mycket starkt misstänkta krigsbrott. Förra generalsekreteraren i Sveriges Advokatsamfund Anne Ramberg och förre överåklagaren Sven-Erik  Alheim tillhör de kända jurister som skarpt kritiserat Sveriges handläggning.

Författaren Jan Myrdal hävdade i ett brev till konstitutionsutskottet den 11december 2014 att dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande inför pressen den 8 februari 2011 inte bara utgjorde ”ett grovt försök att vilseleda allmänna opinionen” och ”ett flagrant exempel på det ministerstyre som regeringsformens 12 kap. 2§ skall förhindra”, vilket skadade Julian Assanges anseende.

Jan Myrdal noterade även att dokument avslöjade av Edward Snowden och återgivna i faksimil på sidan 230 i Glenn Greenwalds bok Storebror ser dig: Edward Snowden och den globala övervakningsstaten (Leopardsförlag 2014) visar att USA den 10 augusti 2010 anmodade nationer med styrkor i Afghanistan – till vilka Sverige hör – att överväga att åtala Julian Assange. Tre dagar senare, den 13 augusti 2010,inleddes i Sverige den rättsliga proceduren mot Assange.

Enligt svar från Tony Holmstedt, Utskottsassistent, till författaren och journalisten Stefan Lindgren har KU inte behandlat Jan Myrdals brev.

Idag vet vi att Sveriges hantering av fallet ledde Julian Assange vidare till högriskfängelset Belmarsh i Storbritannien, där han utan att ha dömts för något brott sitter fängslad under extrema tortyrliknande förhållanden och löper stor risk att bli utlämnad till USA och ett hotande livstidsstraff.

Alla stora människorättsorganisationer och journalistfederationer kräver frigivning av Assange och att USA:s president Joe Biden släpper sina åtalspunkter.

Stödkommitténför Julian Assange har sedan sommaren 2018 bland annat genomfört ett trettiotal manifestationer på centrala platser i Stockholm och utanför USA:s och Storbritanniens ambassader och massmedia.

Vi uppmanar KU att i sin tur uppmana regeringen att i enlighet med Sveriges folkrättsliga förpliktelser besvara de frågor som Nils Melzer ställt.

Stockholm 23 mars 2022

Arne Ruth

Sigyn Meder

Kristina Hillgren

Aliro Cerda

Vania Ramírez

Anders Romelsjö

Christer Lundgren

Stödkommitténför Julian Assange
support.julianassange@protonmail.com


1
https://setjulianfree.org/un-treaties/

2https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjhqDQoqL2AhUspIsKHcrzDGoQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Ffn.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2FKonvention-mot-tortyr-och-annan-grym-om%25C3%25A4nsklig-eller-f%25C3%25B6rnedrande-behandling-eller-bestraffning.pdf&usg=AOvVaw0N_6jq-VD391YW8RB1pSes
Kontakt: support.julianassange@protonmail.com

Brev till Chiles president

En grupp från Stödkommittén överlämnar ett brev till Chiles ambassadör. Brevet riktar sig till Chiles nye president. 

Med våra chilenska medlemmar hoppas vi alla att president Boric ska följa det goda exemplet från Mexikos president. Han vill att Julian Assange ska friges och erbjuder Assange asyl.

Här är brevet som även överlämnades på spanska.
Stockholm, 7 april 2022

Till Gabriel Boric Chiles president
I första hand vill vi önska er framgång med den kommande presidentperioden.
Vi är medlemmar i Stödkommittén för Julian Assange i Stockholm, Sverige, där det finns medlemmar från olika nationaliteter, inklusive latinamerikaner och särskilt chilenare för vilka Sverige blivit ett andra land för att återuppbygga sina liv efter militärkuppen.

Att uppnå frigivningen av Julian Assanges är målet för vilket vi har mobiliserat oss genom demonstrationer, offentliga evenemang, föredrag/samtal, opinionsartiklar i pressen, brev till myndigheter i Sverige, USA och Storbritannien.
USA:s regering försöker sätta Julian Assange i fängelse på livstid, därför att han helt enkelt verkat för den fria pressen – en fri press som president Biden idag tillåter sig att berömma.
Första tillägget i USA:s grundlag garanterar yttrandefrihet, vilket står i bjärt kontrast mot USA-regeringens vilja att åtala och döma Julian Assange.

Upp till 24 internationella organisationer, bl.a. Human Rights Watch, American Civil Liberties Union, Freedom of the Press Foundation, PEN America och Reporters Without Borders, har uppmanat Biden-administrationen att stoppa Assange-rättegången som hotar pressfriheten.

Det är journalisters uppgift att informera allmänheten om vad deras regeringar gör i deras namn. Wikileaks har tagit på sig den uppgiften och avslöjat såväl krigsbrott, korruption och andra brott. "Journalistik är
inte ett brott."
En fri press som inte hotas eller straffas av myndigheter är en mycket viktig del av vår demokrati. I Sverige stöds denna sak av Svenska Penklubben och Reportrar utan gränser.

Mexikos president, Andrés Manuel López Obrador, har tillkännagett att han skickade ett brev till USA:s förre president Donald Trump, innan denne lämnade sitt ämbete.
I brevet bad han Trump att frikänna och benåda Julian Assange. I början av året upprepade López Obrador sin begäran om asyl för Assange, då han anser att Biden-regeringen bör agera humant i fallet: "Assange är sjuk och det skulle vara ett tecken på solidaritet, på broderskap, att tillåta honom att få asyl i det land som Assange bestämt sig för att leva, inklusive Mexiko."
Vi skriver till er i dag och ber er att ta ställning i fallet när ni tillträder som president, med en ståndpunkt liknande den hos López Obrador, ur en humanistisk synvinkel och för att försvara såväl yttrandefriheten som pressfriheten, vilka är under hot.

Vi skulle uppskatta ett skriftligt svar på denna begäran.

Vänliga hälsningar

Stödkommittén för Julian Assange, Stockholm, Sverige
Arne Ruth, chefredaktör Dagens Nyheter (Sveriges största dagstidning)
& kulturchef för Expressen (Sveriges största kvällstidning)
Aliro Cerda Romero, aktivist
Vania Ramirez León, MD, PhD
Anders Romelsjö, läkare, professor emeritus i alkohol- och drogforskning
Sven Britton, professor emeritus i infektionssjukdomar, tidigare ledamot i Sveriges riksdag
Sigyn Meder, gymnasielärare i spanska och franska
Kristina Hillgren, psykolog, inriktning vuxenpsykiatri och beroendevård


Kontakt: support.julianassange@protonmail.com
Kontakt: info@iraksolidaritet.se