Pressmeddelande -

Försvara pressfriheten! USA ut ur Irak! Uttalande från IrakSolidaritet inför World Press Freedom Day 3 maj 2022

Uttalande från IrakSolidaritet inför World Press Freedom Day 3 maj 2022

Det är snart två decennier sedan USA med stöd främst av Storbritannien invaderade och ockuperade Irak, ett krig som fullständigt raserade landets infrastruktur – vatten- och elförsörjning, industrier och kommunikationer, ett krig som resulterade i över en miljon döda och miljoner skadade och fördrivna människor. Till följd av kriget råder idag svår brist på rent vatten och landet har drabbats hårt av klimat- och miljöförsämringar.

Ockupationen är inte slut. Fortfarande har USA omkring 2500 soldater i Irak och chefen för USA:s centralkommando, maringeneral Frank McKenzie, säger att de kommer att finnas kvar på obestämd tid framöver. Därtill kommer många privat kontraktsanställda, koalitionssoldater och Natomissionen, som ska utökas från 500 till 4 000 personer.

De sekteristiska och splittrande vallagar som infördes av ockupationsmakten har skapat ett permanent politiskt kaos. I parlamentet ligger partierna i luven på varandra. Ingen ny regering har tillsatts efter parlamentsvalet 10 oktober 2021 och ingen ny budget är antagen.

Korruptionen hör till historiens mest omfattande, miliser har stort inflytande och statens institutioner är svaga. I norra Iraks autonoma region Kurdistan har Turkiet illegalt inrättat flera tiotal militärbaser. Regeringen har protesterat, men är oförmögen att göra något åt saken. Den har inte full kontroll över sitt territorium.

Irak anses idag som ett av världens farligaste länder för journalister. Journalister mördas, utsätts för väpnade attacker, kidnappning, internering och andra former av trakasserier. Några journalister har dött under oklara omständigheter, och det faktum att dödsfallen inte ordentligt utretts stärker misstanken om att myndigheterna legat bakom morden.

För landets medborgare kränks yttrandefriheten systematiskt. Efter de omfattande demonstrationerna i oktober 2019, det så kallade Oktoberupproret, har 800 människor mördats och tusentals skadats. Nya mord rapporteras i stort sett varje vecka. De som mördas är särskilt aktivister som skulle kunnat utgöra kärnan i en opposition för demokrati och mot korruptionen. Även iranstödda miliser mördar, kidnappar och överfaller aktivister, journalister och advokater med anknytning till proteströrelsen. Journalister arresteras på lösa grunder.

Restriktioner med anledning av covid-19-pandemin har använts för att sätta stopp för protester. Korruptionen och pandemin har lett till dramatiskt ökad fattigdom och har särskilt drabbat de uppskattningsvis 1,2 miljoner internt fördrivna människorna.

För USA är Irak en bas för angrepp mot Syrien och inringning av Iran och en bricka i spelet om det oljerika och strategiskt viktiga Gulfområdet och ytterst i strävan efter amerikanskt herravälde över hela den eurasiska kontinenten.

Svensk militär deltar sedan 2015 i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak, som saknar mandat från FN. Sverige har inga nationella intressen att försvara i regionen och bidrar till folkrättsbrott då koalitionen genomför attacker även i Syrien. Sverige bör inte bidra till ockupationsmaktens fortsatta övergrepp mot Irak och dess grannländer.

Den australiske journalisten Julian Assange, avslöjade genom Wikileaks inför världen krigsförbrytelser begångna av invasionsstyrkorna i Irak och i andra länder. För detta hålls han i avvaktan på utlämning till USA utan dom i brittiskt högsäkerhetsfängelse. Den behandling han utsatts för betecknas med all rätt som psykisk tortyr. Den är också ett grovt angrepp på den internationella pressfriheten, en varning till media världen över att den som avslöjar krigsförbrytelser straffas hårt, medan de som begår USA:s krigsförbrytelser går fria.

Sverige har ett stort ansvar för övergreppen mot Julian Assange. I Sverige införs nu också lagar som olagligförklarar avslöjanden om krigsförbrytelser.

Utrikesminister Ann Linde och UD har fortfarande inte tillfredsställande svarat på de frågor om Sveriges behandling av Julian Assange som Nils Melzer, FN:s särskilda rapportör om tortyr, och redaktör Arne Ruth ställde för över två år sedan.

Föreningen IrakSolidaritet uppmanar än en gång UD att besvara dessa frågor och agera för omedelbar frigivning av Julian Assange. Krigsförbrytarna ska straffas, inte de som avslöjat brotten.

Föreningen uppmanar media att bryta tystnaden om de rättsvidriga övergreppen mot Julian Assange och upphöra med smutskastningen av hans person, som bidrar till att mörklägga vår tids främsta rättsskandal. Slå vakt om pressfriheten i världen!

Föreningen kräver stopp för Sveriges medverkan till kriget och för all utländsk inblandning i Irak! Det irakiska folket måste få bestämma i sitt eget land. USA ut ur Irak!

IrakSolidaritets ledningsgrupp

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Kategorier

  • rättssystem
  • rättslöshet
  • eu
  • fängelser
  • sverige
  • usa
  • genevekonventionerna
  • krigsbrott
  • fångar
  • irak