Pressmeddelande -

Frågor om Irakpolitiken till partierna i valrörelsen

Detta är det sätt på vilket USA för sina krig i denna region”, kommenterar 2 soldater ur samma enhet som den som visas i Wikileaks läckta militävideo där några soldater från en Apachehelikopter skjuter ner civila, däribland 2 av nyhetsbyrån Reuters medarbetare och skadar 2 små barn svårt.
http://www.truthout.org/soldiers-wikileaks-company-apologize-violence58714

Såväl Wikileaksläckan som avslöjandet av ett fängelse direkt underställt Al-Maliki där fångar systematiskt torterats och våldtagits aktualiserar de frågor IrakSolidaritet ställer till partierna i valrörelsen.
”Den hemska situation vi fann, antyder att tortyr var normen i Muthanna”, sade Joe Stark, vice-direktör för Human Watchs Mellanösternprogram.
http://www.nytimes.com/2010/04/28/world/middleeast/28baghdad.html?src=un&feedurl=http%3A%2F%2Fjson8.nytimes.com%2Fpages%2Fworld%2Fmiddleeast%2Findex.jsonp

Al-Maliki själv förnekar allt i TV-kanalen Iraqiya: Det är lögner – en förtalskampanj förd av utländska ambassader och media: ”Det finns inga hemliga fängelser alls i Irak”.
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2010/0429/New-twist-in-Iraq-election-crisis-Maliki-s-enemies-latch-onto-torture-allegations

Det handlar inte om enstaka ”rötägg” eller enstaka övergrepp. Det handlar om systematiska krigsbrott begångna och som begås av ockupationsmakten och deras proxyregim i Irak.

Det är vår förhoppning att media ställer frågor, pressar politikerna och belyser såväl regeringspartiernas som oppositionens Irakpolitik och att SVT visar reportage om det starkt ökande antalet missbildningar hos barn i Falluja och andra platser i Irak. Följ John Simpsons (utrikesansvarig på BBC) exempel.
Det är alldeles för tyst! Media har ett ansvar.

Efter frågorna finns ett bakgrunds-och referensmaterial.

Frågorna finns här: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=467


Mvh
IrakSolidaritet

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

FRÅGOR OM IRAKPOLITIKEN TILL PARTIERNA INFÖR VALET 2010

Fråga 1
Kan ditt parti stödja kravet att FN åter ska tillsätta en speciell rapportör för Irak. (I samband med angreppet på Irak 2003 drogs tjänsten in.)


Fråga 2
Kan ditt parti stödja kravet på svenskt stöd för en oberoende, internationell undersökning av situationen i fängelser och fångläger i Irak, fångars situation, tortyr, avrättningar efter skenrättegångar och utomrättsliga avrättningar?

Fråga 3
Kan ditt parti stödja kravet på svenskt stöd för en oberoende och internationell undersökning om de eventuella sambanden mellan USA:s användande av uranvapen och vit fosfor i Irak och den starkt ökande frekvensen av svåra missbildningar hos barn och cancersjukdomar?

Fråga 4
Anser ditt parti att krigsförbrytelser ska påtalas och leda till åtal och de ansvariga stå till svars även när det gäller USA och dess presidenter? Anser ditt parti att folkrätten måste upprätthållas även i Irak?

Fråga 5
I två stora försäljningsrundor har irakiska oljefält bjudits ut. De stora bolagen som fick lämna Irak när oljan nationaliserades klart på 70-talet, är nu tillbaka tillsammans med såväl statliga som privata bolag från andra nationer. Anser ditt parti att de olje-och gaskontrakt i form av mycket långsiktiga servicekontrakt på 20-25 år är legala enligt gällande irakiska lagar?

Fråga 6
Ska Sverige tillåta vapenexport till länder i krig? Kommer ni att leverera nya, restriktiva regler för vapenexporten och se till att de efterlevs?

Fråga 7
Anser ditt parti att ”ingen inre väpnad konflikt pågår i Irak”?  När får Sverige en rättssäker asylprocess?

Fråga 8
Anser ditt parti att det irakiska folket liksom det norska under andra världskriget och andra folk, har en legitim rätt att göra motstånd mot ockupationen?

”Brott mot freden är det värsta av alla brott”(Nürnberg 1946)

Tystnaden om Irakkriget, det utan tvekan allvarligaste brottet mot folkrätten och FN-stadgan efter andra världskriget, är skamlig, säger f.d. kabinettssekreterare Sverker Åström i DN 050603.

Irak har lagts i spillror. USA:s bombmattor, raketattacker och angrepp har lagt städer, sjukhus, skolor, bostäder, administrativa byggnader, ja en stor del av Iraks hela infrastruktur i ruiner.
I Bagdad skyddade ockupationsmakten enbart olje-och inrikesministerierna, medan Bagdads museum bestals och plundrades. Över en miljon människor har dött till följd av ockupationen enligt kända opinionsinstitut och nästan fem miljoner människor har drivits i flykt inom och utanför landet. Humanitär katastrof råder. Privata företag tjänar grova pengar på ett uppbygge som inte äger rum medan befolkningen lever utan el och rent vatten i svår fattigdom och arbetslöshet. Utbildning och sjukvård har slagits sönder i det land som fick beröm från UNESCO för sina stora insatser för utbildning och sjukvård som var gratis.
USA har medvetet genom beslut och val av de krafter man samarbetar med i Irak, gynnat sekterism, etnisk rensning och splittring i Irak. ”Söndra och härska”, kallas det.

USA och dess koalition har begått och begår brott som strider mot folkrätten. USA har i stor skala kollektivt bestraffat den irakiska civilbefolkningen när städer, sjukhus, ambulanser och skolor bombats och förstörts, vårdpersonal hindrats i sitt arbete och tillförsel av mat, mediciner och vatten till omringade städer förhindrats av den amerikanska armén.
Det är tyst om dessa svåra brott mot folkrätten.
USA har 100.000 soldater kvar i Irak och minst lika många privata legosoldater.

”Irak får inte glömmas bort”, sade Pierre Schori på protestmöte i Stockholm 20 mars 2010.

Föreningen IrakSolidaritet anser att USA ska lämna Irak och krigsförbrytare ställas inför rätta
.

IrakSolidaritet ställer i valrörelsen några konkreta frågor till ditt parti.

Frågorna behandlar brott mot mänskliga rättigheter, FN- stadgan och folkrätten.
Många av frågorna för vi vidare från irakiska människorättsorganisationer.

Det är vår förhoppning att de frågor vi ställer ska få stöd från organisationer av olika slag och bidra till en svensk opinion och att Sverige självklart agerar kraftfullt till försvar för folkrätten. Det är även vår förhoppning att media faktiskt ställer frågor och belyser såväl regeringspartiernas som oppositionens Irakpolitik. Det är alldeles för tyst.

Bakgrundsmaterial och referenser till frågorna:

Fråga 1
Kan ditt parti stödja kravet att FN åter ska tillsätta en speciell rapportör för Irak. (I samband med angreppet på Irak 2003 drogs tjänsten in.)
”De olika FN-observatörer som bevakar mänskliga rättigheter har lagt fram rapport efter rapport som dokumenterar den ändlösa upprepningen av kränkningar av krigets lagar, barnens och kvinnornas rättigheter, sociala rättigheter, den kollektiva bestraffningen och behandling av krigsfångar och olagligt fängslande av civila.
Dessa förbrytelser måste behandlas för att få slut på den skandalösa straffrihet som nu råder”, sade fader Miguel d´Escoto Brockman, ordförande för FN:s 10e session om mänskliga rättigheter.
Han tillägger att det är ”en allvarlig uraktlåtenhet” att en speciell rapportör inte tillsatts.

Fråga 2
Kan ditt parti stödja kravet på svenskt stöd för en oberoende, internationell
undersökning av situationen i fängelser och fångläger i Irak, fångars situation, tortyr, avrättningar efter skenrättegångar och utomrättsliga avrättningar?
Ansvariga internationella myndigheter, stora betydande människorätts- organisationer bedömer det irakiska rättssystemet som korrupt, präglat av sekterism och i grunden icke-fungerande.
Hundratals jurister har mördats sedan 2003 och Irakiska advokatorganisationen har offentligt förklarat att den inte kan komma i kontakt med de fängslade. Internationella Röda Korset har inte haft tillträde till alla fängelser och fångläger. Rapporter visar att fängelser ofta haft möjlighet att förbereda fängelset inför besök. Amnesty International, Internationella federationen för mänskliga rättigheter och till och med FN:s biståndsorgan i Irak, som har mandat från Säkerhetsrådet att rapportera om mänskliga rättigheter, nekas tillträde till officiella fångcentra av USA-kommandot.
900 fångar dömdes till döden under 2009, ett beslut med uttalat stöd från Al-Maliki. De dömda har inte fått en opartisk rättegång. Några har redan hängts. För andra är hängning nära förestående om inte starka protester från omvärlden hindrar detta.
Antalet fångar uppges vara allt från 40.000 till 400.000 och de många fånglägren långt fler än officiella uppgifter.
2500 barn uppges ha suttit i amerikanska fängelser sedan 2003. Tortyren vid Abu Ghraibfängelset är inget undantag. Den har varit allmänt förekommande i såväl irakiska, amerikanska som gemensamma fängelser. Kvinnor har våldtagits i irakiska och amerikanska fängelser. Kvinnor har även fängslats för att komma åt männen i familjen. Iraks kvinnominister Nawal al Sammaraie, hoppade av regeringen i Irak i början av förra året i protest mot bl.a. kvinnornas situation i fängelserna. Fångar har torterats till döds och utomrättsliga avrättningar har ägt rum.
I juni 2009 tillkännagav Harith Al-Obaidi, parlamentsledamot och kritiker av brott mot mänskliga rättigheter, i parlamentet sin plan att undersöka anklagelser om korruption, tortyr och övergrepp i irakiska fängelser. Han mördades nästa dag.
USA har i enlighet med SOFA-överenskommelsen börjat överlämna en del av fångarna till irakiska armén. USA vet att många åter fängslas och riskerar tortyr.

Vi kräver moratorium på dödsstraff i Irak. Information om fångarna måste publiceras, internationella organisationer ha tillträde till alla fängelser. Alla fångar ska ha rättssäkra rättegångar. Annars ska de friges!
Vi uppmanar alla berörda organisationer att rikta dessa krav till Sveriges regering, riksdagen , EU och FN: s olika organ.

Fråga 3
Kan ditt parti stödja kravet på svenskt stöd för en oberoende och internationell undersökning om de eventuella sambanden mellan USA:s användande av uranvapen och vit fosfor i Irak och den starkt ökande frekvensen av svåra missbildningar hos barn och cancersjukdomar?
”Unga kvinnor i Falluja fruktar barnafödande på grund av det ökade antal barn som föds med groteska missbildningar”. Det är inledningen på ett brev till FN:s generalförsamling.
Irakiska läkare, läkare internationellt och forskare slår larm om de svåra hälsoproblemen och stöder irakiernas krav på oberoende undersökningar.
En kvinnlig barnläkare på Allmänna sjukhuset i Falluja berättar att hon ser 2-3 nya fall av missbildningar hos barn varje dag. Minst 1000 fall om året i en medelstor stad. Befolkningen håller USA ansvarigt för de dramatiska ökningarna av cancer och missbildningar. BBC:s utrikesobservatör John Simpson konstaterar att USA använde vit fosfor och utarmat uran mot Falluja i de 2 stora anfallen 2004.
Journalisten Jalal Ghazi säger till New America Media 100106 att frekvensen av missbildningar hos nyfödda är 25% i Falluja. Cancerfrekvensen i Babel, ett område söder om Bagdad har stigit från 500 fall 2004 till mer än 9000 fall 2009. Dr Jawad al-Ali, chef för onkologicentret i Basra, berättade för Al Jazeera att man hade 1185 cancerfall totalt 2005. Idag kommer mellan 1250 och 1500 patienter varje månad.
Dr Al-Ali berättar att cancerfrekvensen ökat med 242% i några delar av Irak sedan 1990.

Enligt Jane´s Defence News, 2 april 2004, använde USA och Storbritannien mer än 1700 ton utarmat uran i Irak 2003 och 320 ton under Gulfkriget 1991 (Inter Press Service 25 mars 2003).
Cancer och missbildningar sprids som en löpeld i de städer och områden som varit utsatta för hårda bombanfall.
Till denna katastrof bör tilläggas att det av amerikanska armén privat kontrakterade och skandalomsusade KBR (tidigare Kellogg Brown and Root, dotterbolag till Halliburton) tjänat miljarder dollar på förbränning av giftigt avfall som bensen, dioxin arsenik, litium, asbest, plaster, oljeavfall, frigolit, svavelsyra, cyanid, bilar och medicinskt avfall i öppna dagbrott utan någon som helst rening. Utbrända tanks och annat förgiftat krigsmaterial finns runt hela Irak där barn leker. Dr Doug Rokke, ansvarig inom den amerikanska armén för arméns DU-projekt berättar för Al Jazeera ”att det tog det amerikanska Försvarsdepartementet 3 år och kostnaden för en anläggning för många miljoner dollar med utbildade fysiker och ingenjörer att avgifta 24 tanks som jag lät sända tillbaka till USA”.
Dr Rokke lade till:”Vad kan genomsnittsirakiern göra åt 1000-tals avfallsprodukter och förstörda fordon spridda över öknen och andra områden”?
Iraks framtid är hotad. Bryt tystnaden!
En serie artiklar, reportage och dokument finns samlade här:
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=416

Sverige, EU, FN, folkrörelser, organisationer, folkopinionen måste kräva:
- erkännande av problemet med missbildade barn och cancer i en omfattning som aldrig
tidigare skådats i Irak, främst i Falluja, men även i Basra, Najaf och Bagdad.

- tillsättande av en oberoende kommission för att undersöka omfattningen av de ökade fallen
av missbildningar och cancer och andra sjukdomar i Falluja och andra delar av Irak och eventuella samband med de vapen USA använt.
-att USA och Storbritannien meddelar vilka vapensystem de använde i Falluja.

- att alla rester av giftiga substanser som använts av ockupationsmakten som vit fosfor och utarmat uran rensas bort.
- att barn och vuxna hindras från att beträda områden där giftiga substanser finns.

Fråga 4
Anser ditt parti att krigsförbrytelser ska påtalas och leda till åtal och de ansvariga stå till svars även när det gäller USA och dess presidenter? Anser ditt parti att folkrätten
måste upprätthållas även i Irak
USA har bombat sjukhus, förstört ambulanser, dödat läkare och hindrat vårdpersonal att ta hand om skadade. Vid flyganfallet på Falluja 9 november 2004 dödades 20 läkare.
Skolor har bombats och förstörts, Dessutom har USA i stor utsträckning använt skolor som militärbaser. I FN-rapporten ”Education under Attac 2010-Iraq” redovisas många exempel bl.a. detta exempel från Diyalaprovinsen att ”mer än 70 skolbyggnader ockuperats för militära ändamål av MNF (de multinationella styrkorna), irakiska armén och irakiska polisenheter”.
Iraks utbildning och hälsovård har slagits i spillror av ockupationsmakten.
Tidigare bekämpades framgångsrikt analfabetism. Nu ökar den igen.
Professorer, läkare, advokater och många fler yrkesgrupper nödvändiga för att ett samhälle ska fungera, har systematiskt mördats eller flytt. Om detta är det sällsynt tyst i Sverige.
Det handlar om förstörelse av den irakiska staten, dess institutioner, dess arkiv, kultur, historia och identitet. Det handlar om svåra brott mot folkrätten, mot Genevekonventionerna och andra internationella överenskommelser.
Ingen har ännu åtalats för förstörelse, brott och kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i Irak. Ännu har ingen dömts för mord på en professor i det rättslösa Irak.
Ockupationsmakten är ansvarig för den rådande situationen
.

När får vi en ”Goldstonerapport” om krigsförbrytelser i Irak?
Följande bok har värdefull information:
”Cultural Cleansing in Iraq”
”- Why Museums were looted, Libraries burned and Academics murdered, Plutopress 2010.

Fråga 5
I två stora försäljningsrundor har irakiska oljefält bjudits ut. De stora bolagen som fick lämna Irak när oljan nationaliserades klart på 70-talet, är nu tillbaka tillsammans med såväl statliga som privata bolag från andra nationer. Anser ditt parti att de olje-och gaskontrakt i form av mycket långsiktiga servicekontrakt på 20-25 år är legala enligt gällande irakiska lagar?
Gällande lagstiftning kräver att kontrakt med utländska bolag godkänns av parlamentet. Så har inte skett. Kontrakten har enbart undertecknats av USA:s klientregim i Gröna zonen.
Det av USA och bolagen utarbetade utkastet till ny ”olje-och gaslag” har hitintills avvisats av parlamentet och enbart godkänts av regeringen.
I enlighet med konstitutionen från 2005, artikel 130, stipuleras att tidigare lagstiftning gäller om den inte avskaffats eller ändrats. Kontrakten enbart baserade på regeringsbeslut är olagliga, hävdar bl.a den väl kände irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi.
Europa är djupt inblandat och EU:s energikommissionär kräver liksom NATO ”energisäkerhet”. Sveriges handelsminister  reste till Irak med skandalomsusade Lundin Oil och talar lyriskt om ”lysande utsikter” i Irak.
Oljan ska levereras och ”tas bort från folkets kontroll” (oljeexperten Issam Al-Chalabi). Oljan tillhör det irakiska folket och inkomsterna ska fördelas på ett rättvist sätt.
När Irakiska Kurdistan skriver egna oljekontrakt strider även det i högsta grad mot gällande lagstiftning och Iraks intressen. Många oljekällor ligger under flera regioner och uppsplittring och försök till regionalisering av oljan leder till konflikter och etnisk rensning.
Läs intervju med den kände irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi i Brännpunkt Irak 4:

http://www.iraksolidaritet.se/customers/iraksolidaritet/uploadfiles/Issam_Al-Chalabi_intervju_BrP_Irak2010.pdf

Fråga 6
Ska Sverige tillåta vapenexport till länder i krig? Kommer ni att leverera nya, restriktiva regler för vapenexporten och se till att de efterlevs?

Fråga 7
Anser ditt parti att ”ingen inre väpnad konflikt pågår i Irak”?  När får Sverige en rättssäker asylprocess?

Fråga 8
Anser ditt parti att det irakiska folket liksom det norska under andra världskriget och andra folk, har en legitim rätt att göra motstånd mot ockupationen?

Mvh
Föreningen IrakSolidaritet
Stockholm 100330

Kontakt:
info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • irak
 • avrättningar
 • eu
 • fängelser
 • fångar
 • genevekonventionerna
 • illegal
 • kvinnor
 • ockupation
 • olja
 • plundring
 • rättslöshet
 • rättssystem
 • tortyr
 • usa
 • krigsförbrytelser
 • krigsbrott
 • internationell
 • amnesty
 • röda korset
 • advokater
 • professorer
 • läkare
 • utomrättslig
 • kollektiv betraffning
 • barn
 • frågor
 • valet
 • valrörelsen
 • sverige
 • politiker
 • partier
 • fångläger
 • folkrätten
 • internationell rätt
 • mänskliga rättigheter
 • al-maliki
 • åtal
 • krigsförbrytare
 • ställa inför rätta