Pressmeddelande -

Frige Julian Assange NU! Film och tal från manifestation 201114 på Soltorget, Stockholm-Stödkommittén för Julian Assange

Manifestation för Julian Assange 14 november kl. 12:00 på Soltorget, Stockholm
Program
Johannes Wahlström, journalist. Hans tal lästes upp av moderator
Charlotte Krook, poet och konstnär
Johan Hamrin,
konstnär och stor supporter av Julian Assange
Lars Drake, f.d. adjungerad professor
Sigyn Meder, moderator Stödkommittén för Julian Assange

Moderator hälsade talare och publik välkomna. "Med Julian Assange sitter Sanningen fängslad och riskerar döden. Lögnarna och krigsförbrytarna går fria." "Vi måste rädda Julian Assange och oss själva. Lyckas vi inte vända på detta groteskeri, är vi illa ute.""

Mötet filmades. Det blåste ordentligt. Ljudkvaliteten är inte så bra. Du kan läsa alla talen i sin helhet.
Här följer filmer:

Charlotte Krook, poet och konstnär: https://youtu.be/NFoS63ZNlsI
Sigyn Meder läser upp tal från Johannes Wahlström, journalist: https://youtu.be/DJVymLg22nA
Johan Hamrin, konstnär. https://youtu.be/pLIgiiua7pE
Lars Drake, f.d. adjungerad professor: https://youtu.be/sMExx30kSFo

Talen följer i samma ordning som programmet
Johannes Wahlströms tal
Julian Assange, en av västvärldens kanske mest kända journalister ruttnar i detta ögonblick i fängelse i London på grund av inget annat än sin journalistiska gärning. Han anklagas nämligen för att ha publicerat sanna uppgifter om krigsförbrytelser som begåtts av västvärldens makthavare. Fängslandet av Julian Assange har fördömts av FN:s arbetsgrupp mot godtyckligt frihetsberövande, och FN:s särskilda rapportör mot tortyr har funnit att han utsatts för tortyr.

Att Assange hålls fängslad i vår demokratiska del av världen låter som något som alla journalister och politiker skulle vilja prata om varje dag.

Men om detta råder en öronbedövande tystnad.

Varför är det så tyst om fallet Julian Assange? Och vad betyder denna tystnad?

Jag hävdar att den nuvarande behandlingen av Julian Assange och Wikileaks av västerländska regeringar och medier markerar ett oerhört viktigt paradigmskifte. Ett skifte där det sociala avtalet mellan de som styr och de som styrs skrivs om i grunden. För genom behandlingen av Assange kan vi se hur våra makthavare åsidosätter mänskliga rättigheter såsom de förankrats i FN-stadgan och leder oss in i en epok av maktspråk och realpolitik. Detta är slutet på det som vi kan kalla för hyckleriets tidsålder.

Hyckleriets tidsålder började efter andra världskriget med tesen att den "demokratiska världen" inte bara strävar efter moralisk rättvisa utan också redan är moraliskt rättvis. Krigsdepartement döptes om till försvarsdepartement, propagandadepartement blev till informationsdepartement, frasen ”aldrig mer” myntades, deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs och journalister började brygga klyftan mellan det som sades och det som i verkligheten pågick.

Denna klyfta blev central för skapandet av en ny social ordning. Militära och finansiella styrkor tvingades använda komplexa system för att dölja sina smutsiga gärningar och "narrativ, "diskurser" och "PR" började användas för att övertyga medborgare om militära äventyr. För att rättfärdiga invasionen av Irak krävdes en komplex fabricering av "ett överhängande hot från irakiska massförstörelsevapen". Störtandet av Gaddafi krävde en fiktiv berättelse om en "skyldighet att skydda" den libyska civilbefolkningen.

Detta komplexa system av hyckleri kunde dock inte motstå kollisionen med ny teknik. Det tog många år innan händelsen i Tonkinbukten under Vietnamkriget skulle avslöjas som en provokation för att rättfärdiga kriget i Vietnam. Men med utvecklingen av Internet kunde plötsligt lögner avslöjas mycket snabbare. Berättelsen om "demokratibygget i Irak" överlevde på så vis inte ens sin första årsdag när Seymour Hersh avslöjade tortyren i Abu Ghraib-fängelset 2004. Den digitala kommunikationens hastighet och Internets decentraliserade arkitektur höll med andra ord redan på att förändra världen när Julian Assange uppfann Wikileaks.

För tretton år sedan, när jag var redaktör för ett stort samhällsmagasin i Göteborg, kontaktades jag av Julian Assange då han letade efter en partner för att publicera farliga journalistiska avslöjanden. Sverige, sa Assange var den ideala basen för det projekt som han hade i åtanke, detta på grund av vårt lands långa tradition av pressfrihet. Jag hjälpte honom då att ingå samarbeten med några av våra främsta medier däribland Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Sveriges Television och Dagens Nyheter. 2010 kom vi på så vis tillsammans med några av världens största tidningar att publicera detaljerade uppgifter om hundratusentals mord i samband med USA:s ockupation av Irak och Afghanistan.

Och medan vi förberedde oss för den kommande publiceringen av en kvartsmiljon hemliga dokument från USA:s utrikesdepartement, blockerades alla Assanges bankkonton och han anklagades plötsligt för våldtäkt.

Våldtäktsanklagelsen mot Assange var början på en förtalskampanj mot Assange. Han kallades för kattmissbrukare, antisemit, chauvinist, och i säng med ryssarna. Och i takt med att förtalskampanjen tilltog, blev det allt tystare kring Wikileaks avslöjanden. 2016 publicerade Assange bevis för valfusk i USA, men vid det här laget hade våra medier redan enats om att alla Assanges juridiska förehavanden berodde på anklagelser om våldtäkt.

Den 11 april 2019 bröt väpnad polis in i den ecuadorianska ambassaden i London och arresterade Assange på grund av en utlämningsorder till USA, där han var efterlyst för sin publiceringsverksamhet. Strax därefter bestämde svenska åklagare att det inte fanns några bevis för våldtäkt, och ett årtionde av innehållslösa anklagelser mot Julian Assange lades plötsligt ned.

Där är vi idag. Assange sitter i fängelse och torteras av en anledning: för att han offentliggjort bevis för brott begångna av våra västerländska makthavare. Våra regeringar och våra medier applåderar förföljelsen av Assange och viftar bort FN:s invändningar. Det är så våra makthavare förbereder oss för ett nytt paradigm där det de säger direkt kommer att motsvara det de gör. Och nu står vi alla inför ett val: antingen tvingar vi våra makthavare att anpassa sin handlingar efter våra värderingar, eller så anpassar vi våra värderingar efter deras realpolitiska kriminella handlingar.
Charlotte Krooks tal:
I min profession som bildkonstnär och poet arbetar jag med det oändliga, där alla sorters FRIHET bildar fundament; tanke-frihet, uttrycks-frihet och rörelse-frihet, friheter som inte kommer längre än gränserna för mitt MOD —

att följa min inre kompass och sanning; att ta en risk och göra det där precisa anslaget, våga föra fram.

Modiga sanningssägare är en utrotningshotad art vi måste värna om. De behöver vårt stöd.
*"If war can be started by lies, peace can be started by truth" *

*- Julian Assange*

Den mångfaldigt prisbelönte journalisten och redaktören för Wikileaks — nominerad nio gånger till Nobels fredspris — Julian Assange, hotas att utlämnas till USA där ett straff på 175 år i ett högsäkerhetsfängelse med s.k. "Special Administrative Measurement" (SAM) väntar. Nu är det bråttom,

hjärtskärande bråttom; sedan ett år sitter Julian fängslad i isolering 23 timmar per dygn med endast en halvtimme för rast i Englands motsvarighet till Guantanamo, Belmarsh, i väntan på domstolsbeslutet den 4:e Januari

2021. Hans psykiska och fysiska hälsa är nu så bräcklig att han faktiskt kan dö, eller ta sitt liv. Beslutar domstolen om utlämning, tar han sitt liv, enligt honom själv.

Bara en massiv opinion kan rädda Julian.
Över hela världen höjs röster i protest, och prominenta personer ställer sig i förfronten: Noam Chomsky, John Pilger, Yanis Varoufakis, Günther Wallraff och många fler outtröttliga. Petitioner har fler än 500.000 namnunderskrifter. F.d. presidenter och advokater gör gemensam sak i brev

till regeringar. Läkare skriver i ansedda tidskrifter. Debatter och

seminarier om pressfrihet och yttrandefrihet sänds i media. Amnesty International har äntligen kvicknat till och ryter ifrån, och medfångarna i Belmarsh har skrivit protestlistor mot Julians nedbrytande behandling och

isolering — tre gånger!

*"When exposing a crime is treated as committing a crime, you are being ruled by criminals"*

*- Edward Snowden*

Och Sverige? Med några få ihärdiga undantag, total tystnad. Svensk media har sedan länge dömt och glömt Julian Assange. Det råder en konsensus-tystnad kring en av världens mest kända, och berömda, journalister och ett av principiellt viktigaste rättsmålen någonsin rörande pressfrihet

och yttrandefrihet. Detta befaras bli ett första prejudicerande fall där en icke-amerikansk journalist hotas av utlämning och ett livstids fängelsestraff med tortyr — för att ha publicerat läckor som avslöjar horribla krigsförbrytelser, grav korruption och brott mot mänskliga

rättigheter. Den upp-och-nedvända världen; omvända värden.

*"In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act"*

*- George Orwell *

Boken "1984" skrevs 1948, som Orwell redan i titeln avsåg att ge en

fingervisning om innehållet i sin dystopiska framtidsbeskrivning, nu en *samtids*-beskrivning med kontrollerad media och kontrollerad opinion: Krig är Fred, Slaveri är Frihet och Okunskap är Styrka. Likriktning och liknöjdhet. Censur, falsarier och övervakning.

FN:s rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, Nils Melzer, har efter besök med läkare i fängelset Belmarsh fastställt långvarig psykologisk tortyr med, vad som framkommit nyligen, svåra hallucinationer. I ett 16-sidigt brev daterat den

12:e September 2019 till utrikesminister Margot Wallström preciserar Nils Melzer, punkt för punkt, i vilka avseenden Sverige bidragit till Julians nuvarande situation och hälsotillstånd, samt "rekommendationer till utrednings -, gottgörelse -och rehabiliteringsåtgärder som skall vidtas av

de ansvariga staterna". Därpå följer sida efter sida med rubriker som t.ex "Godtycklighet i den preliminära utredningen", "Förhalningar av procedurer", "Bortseende av urskuldande bevis", "Sveriges internationella ansvar" osv. Dessutom framställs en mängd punkter som, efter att ha gått

igenom polisens förundersökningsprotokoll, konstaterar att det skett manipulation av bevis och förhör, samt partiskhet och jäv.

Från Sverige, inget svar. Det är häpnadsväckande! Efter ännu en

genomläsning slår det mig att det inte bara är häpnadsväckande, utan allvarligt. Sverige ignorerar och mörklägger, och därtill utvisar politiska flyktingar. På vems direktiv? Att dra slutsatsen att Sverige går i USA:s ledband är en förenkling; snarare den internationella styrande elitens. I en sann demokrati är sanning inget hot. Ett transparent demokratiskt

samhälle tål att makten granskas. Undersökande journalistik står i folkets tjänst, och tjänar därför den demokratiska rättsprincipen — endast totalitära stater räds sanningen och tystar sanningssägaren.

Låt oss därför se Julian Assange som en FRI man, återbördad till sitt

hemland, återförenad med sin familj — något annat än det scenariot vore oförlåtligt!

Johan Hamrins tal:
världen är upp och ned !

man skulle kunna säga att jag har en ”beef med den humanitära stormakten”

och Julian Assange är inte spindelmat
Om man skryter om att man är en jävligt bra fotbollsspelare

då är det viktigt att man är det

annars skapas en diskrepans mellan orden och verkligheten

som obönhörligen förr eller senare kommer att slå tillbaks med full kraft

Jag skulle kunna säga att jag sen oktober 2016 är fast i en humanitär psykos

fast i en mardröm som sakta kväver mig

lite som greta fast mycket äldre och helt utan el-bils entusiaster,

sittstrejker och alla tunga krav

igår kväll tittade min äldsta son mig djupt i ögonen och frågade om jag blivit aktivist

jag svarade att det stämmer !

och att jag varit det i smyg i mer än fyra år

Emile Zola var en av Frankrikes mest kända personer och när han vrålade j´accuse

så hamnade hans ord på omslaget till Le Monde

här i den humanitära stormakten är det ingen som brytt sig

och det är inte för att dom skäms som hundar

vi har fega överbetalda journalister

som äter popcorn och skryter om sin jävla värdegrund

när Kapten Dreyfus hamnade på ”djävulsön” i guayana så kunde han i alla fall räkna vågor,

odla tomater och drömma om att fly från eländet !

till slut blev kapten Dreyfus fri, bara för att Emile Zola skrek som ett vilt djur

när kommer våra skitblaskor att skriva j´accuse på förstasidan

det är något som inte stämmer

det är som ett schackparti när man känner på sig att det är något som är riktigt fel

men man kan inte se var i positionerna som den förödande ”slagsidan” gömmer sig

när den gigantiska organisationen Amnesty i september 2019 inte ville klassificera Julian Assange som en samvetsfånge (prisoner of conscience) utan dom väljer att säga ”pass” på den frågan
då undrar man verkligen vad som krävs för att kvalificera sig

för den där jävla listan !

ynkedomen är monumental !
I oktober 2016 så fattade jag att jag hade sovit i sex år

och det tog mig 2 dygn av googlande att bli expert i fallet !

allt om strömavbrottet i London, död mans greppet, Podesta-mailen, Hillarys smygkrig och julians anställning på aftonbladet, kvinna 1 hade sin 7-punkts hämndlista som än idag får håret att resa sig på mina armar,
förundersökningen och det faktum att att kvinna/målsägare nummer 2 faktiskt skjutsade Julian till stationen på pakethållaren på sin egen cykel och det faktum att hon köpte en enkelbiljett till stockholm åt honom och att hon bemötte Julians påstådda ovilja till kondom med orden

”blir jag med barn så får du hjälpa mig med barnets studier !

vive lámour !
Den 25 augusti 2010 så hade Chefsåklagare Eva Finne på Kronobergs häkte bestämt sig ! Chefsåklagare Finne la ner förundersökningen för som hon uttryckte det ”jag ser inget brott” !
”Jag ser inget brott” !!
två dagar senare öppnade advokat Claes Borgström (rip) och Marianne Ny en överprövnings-begäran i utvecklingscenter väst i göteborg

jag har lekt med tanken på att det är därför jag alltid är inloggad i Göteborg

tre dagar senare öppnade Madame Marianne Ny upp förundersökningen

men anklagelserna gällde nu även våldtäkt !

Kriget i yemen hade pågått i ett år och den arabiska våren mullrade i fjärran
för mig har det här blivit ett sorgearbete, min lillebror pontus dog i aids 1993

och det fanns inget att göra men kan jag rädda Julian Assange så står det 1-1

mellan mig och dom elaka monstren

det har dessutom blivit en principsak

och jag har inte många

det var först i augusti 2012 när Julian var tvungen att ta sin tillflykt till equadors ambassad som jag fattade att det var något som var fundamentalt fel och tanken på Cui Bono började växa sig stark
Tunisiens befrielse gick smärtfritt och Kaddafi och ambassadör Stevens var mördade och Libyen stod i brand och hade förvandlats till en av jordens allra mörkaste och vidrigaste platser och i det som wikipedia kallar för ”Det Syriska inbördeskriget”
Det syriska inbördeskriget !

dom borde skämmas !

Det syriska inbördeskriget kriget var i full gång och ett småskaligt krig hade pågått i ett år och och året var 2012 och avsaknaden av vettiga rapporter från det så kallade ”inbördeskriget”

lyste som en svart sol med sin frånvaro

mitt stöd för Julian från 2012 till oktober 2016 var tämligen måttligt och det sträckte sig till att jag läste dom få vettiga artiklar som fanns om Julian Assanges desperata kamp för sin frihet
men det var då i oktober 2012 som det för första gången slog mig att det här luktar verkligen skunk och att den här ekvationen verkligen inte går ihop
2016 hade Julian varit borta från scenen som världens viktigaste whistleblower i sex år

och Charles/Chelsea Mannings ”afghan war logs” var historia och räknades som

gammal skåpmat och i januari 2013 dömdes Manning till 75 års fängelse

men inför valet 2016 så började saker och ting plötsligt att hända

och när wikileaks släppte Podesta mailen och info om Hillarys

alla hemliga affärer med blueberrys och hemliga sönderslagna servrar

Först då hamnade Julian äntligen på förstasidorna i varje stor tidning.
Men detta kom senare att visa sig bli ödesdigert då Julian för på något märkligt sätt blev direkt anklagad för att vara djupt involverad i det som kom att kallas för

”the russian collution”

politisk och existentiell schack matt skulle man kunna säga
mitt förakt för svensk media och det svenska rättsväsendet

växte och växer exponentiellt och jag valde därför att lägga

min egen plattform för mitt stöd för Julian Assange på facebook

mina målningar skulle bli ”my choice of weapon”

och jag skulle långsamt och metodiskt trötta ut dom

så jag och min fru Katarzyna startade projektet och hashtaggen #blackpearloperation
För i kvantvärldar med ett oändligt antal perspektiv

så visste jag att just nu i den här tjyvvärlden

där bestämmer jag, Katarzyna och Julian Assange

några initiativ från svenska åklagare att ta ett flyg till London

och ställa dom där frågorna som behövdes ha svar på kom aldrig

det var ett alibispel på hög nivå

och allt blev som en surrealistisk schackomgång

där den ena spelaren vägrar att att flytta på någon av sina pjäser

och den andra spelaren vågade inte flytta några pjäser

Julian vågade helt enkelt inte åka till sverige

tacka fan för det !

———————————-
jag är vare sig nån jävla Charles Bronson eller nån teknisk wizkid

så när min telefon börjar leva sitt eget liv och jag märker att jag kostant är inloggad

i antingen göteborg eller malmö så såg jag det som så att jag var något på spåren

CH Hermansson sa i riksdagen på 70-talet att ”nån jävla ordning får det väl ändå vara även i det kommunistiska partiet”
det var så jag kände !

den humanitära välfärdsstaten ! BAH !

var är alla människors stöd för Julian Assange

Julian är ju nutidens Robin Hood som hålls inspärrad

och pressas mentalt till underkastelse

av den elaka sheriffen i Nottingham !

jag ser mig själv som normalbegåvad

även om mina gymnasiebetyg inte riktigt kan verifiera det

Men jag känner en del riktigt smarta människor

och att inte dom ser det sjuka i behandlingen av Julian Assange

det är något som förbryllar mig mycket !

vill dom inte se eller vågar dom inte se,

eller kan dom helt enkelt inte se ?

då är dom ju korkade !

hur kan det komma sig att dom inte ser det uppenbara

eller är det kanske jag som fullständigt förlorat förståndet ?

hur kan dom inte se den här mänskliga och journalistiska dunderskandalen och hotet som det medför i framtiden för alla journalister i hela världen
riktiga journalister ska vara en whistleblowers räddningsplanka

och dess plikt är att göra ett ärligt journalistiskt avtryck

och med all sin kraft försöka stoppa orättvisor och andra galenskaper
Det sista jag vill säga är att jag beklagar herr Borgströms bortgång och jag hoppas att han var säker på sin sak och att han fick gå bort i lugn och ro och i full förvissning

om att han hade gjort allt helt rätt hela tiden

Jag hoppas att målsägaren kvinna nr 1 lyckas med sitt filantropiska och viktiga arbete

med att frälsa folk ifrån ondo och se till att dom kan komma till himlen

och vad det gäller kvinna nr 2 kvinnan och målsägaren

så tror jag att hon var kär i Julian Assange

och jag hoppas att hon förlåtit både sig själv och Julian Assange för allt

och jag hoppas verkligen att hon mår bra och lever ett rikt liv

Och återigen tänker jag på det faktum att hon faktiskt skjutsade Julian på pakethållaren

med håret fladdrande i vinden ända till Enköpings station

och till på köpet betalde Julians tågbiljett

och sen kysste hon Julian och sa

”ring mig sen”

Det får mig att tro lite mer på kärleken !!
jag säger som Vilhelm Ekelund
”vill du hålla dig upprätt,

fall på knä

ty endast i vördnad
är människan människa”

Lars Drakes tal:
Utlämna inte Julian Assange till USA!

Julian Assange sitter arresterad i London och utsätts för psykisk tortyr. Han hotas av utlämning till USA trots att han INTE begått något brott i det landet och INTE ens är en av dess medborgare.

Alla minns anklagelserna mot Julian Assange. Två svenska kvinnor hade var och en sex med honom under några dagar för över tio år sedan. Den första åklagaren som skulle utreda händelserna la ner utredningen eftersom det inte fanns grund för åtal. I det andra försöket drevs processen avsiktligt mycket långsamt. De juridiska processerna som följde är en skam för svenskt och brittiskt rättsväsende.

FN:s rapportör angående tortyr, Nils Melzer som även är professor i internationell rätt, har uttalat sig skarpt mot dem som är ansvariga i Storbritannien, Sverige och USA. Han anser att behandlingen av Julin Assange är psykisk tortyr vilket grundas på en undersökning utförd av två läkare. Nils Melzer har sagt att:

”Under 20 års arbete med offer för krig, våld och politisk förföljelse har jag aldrig sett en grupp demokratiska länder som sammangaddat sig för att avsiktligt isolera, demonisera och misshandla en individ under så lång tid och med så lite hänsyn till värdighet och rättssäkerhet” (min översättning)

Det är uteslutet att det som Julian Assange ursprungligen anklagades för skulle ha orsakat den juridiska process som pågått i över tio år.

Den verkliga orsaken är att Julian Assange varit ledare för en organisation, Wikileaks, som avslöjat en lång rad grova brott som framför allt USA begått under 2000-talet. Nu står HAN anklagad - för att ha avslöjat brotten - inte de som begått dem. Det finns bevis för att USA förberedde en process mot Julian Assange redan 2012. Han hotades därför av utlämning från Sverige.

Assange och Wikileaks har publicerat hemliga dokument och videofilmer. Det är i huvudsak sådant som andra läckt. Till exempel Chelsea Manning. Hon dömdes till ett långt fängelsestraff, men benådades efter några år. Hon blev senare inlåst en period till för att ha vägrat vittna mot Julian Assange. Det är inte olagligt i normala demokratiska länder att offentliggöra läckta dokument. I normala länder blir man inte fängslad och bötfälld för att vägra att vittna mot någon.

Om du avslöjar grova brott begångna av världens största militärmakt då ska du inte tro att du kan hänvisa till att lagen är på din sida.

Hundratusentals dokument har offentliggjorts. Sällan har USA fått stå med byxorna så fullständigt nerdragna. Dokumenten visar hur USA samarbetat med ytterst suspekta regimer och terrorgrupper, mördat civila, ägnat sig åt tortyr och olaglig verksamhet i flera länder. Någon måste tydligen straffas för denna förödmjukelse och andra genom straffet skrämmas till tystnad.

Under de gångna drygt 20 åren har USA och några allierade bombat storskaligt i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien. Resultaten är omfattande förstörelse av dessa länder. Det har skett utan mer än ett halmstrå av stöd i FN:s Säkerhetsråd. Bombning i mindre skala har skett i flera andra länder.

Våld mot andra länder är förbjudet i FN-stadgan. Självförsvar och efter beslut i Säkerhetsrådet är de enda undantagen. Även hot att använda militär mot andra länder är förbjudet. Också det har USA gjort sig skyldigt till.

Denna omfattande grova brottslighet har gått ostraffad. De som avslöjat den har däremot ställts inför domstol och döms till långa straff. Hyckleriet är monumentalt!

I det fula spelet att fånga in Julian Assange åt USA har en svensk åklagare medverkat. Delar av pressen och ett stort antal politiker har jamsat med. I flera andra länder har ledande eller f.d. ledande politiker protesterat, men i Sverige är det tyst i toppen. Många kända personer med ryggrad, såsom Günter Wallraff, Noam Chomsky, Eva Joly, KG Hammar och Daniel Ellsberg, har uttalet stöd för Julian Assange.

Det är inte första gången Sverige agerar vasall åt de politiska makthavarna i USA. Ibland finns det tyvärr skäl att skämmas för sitt land.

Försvara yttrande- och tryckfrihet!

Frige Julian Assange NU!

Åtala i stället GW Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeldt, Condoleza Rice, Tony Blair, Barak Obama, Donald Trump och deras närmsta medhjälpare för krigsbrott!

Kontakt: support.julianassange@protonmail.com