Pressmeddelande -

Irak, folkrätten och kärnvapenfrågan: Uttalande från IrakSolidaritets styrelse inför årsdagen av USA-Storbritanniens olagliga angrepp på Irak 20 mars 2003

Inför årsdagen av USA:s och dess bundsförvanters folkrättsstridiga invasion och ockupation av Irak den 20 mars 2003 gör föreningen IrakSolidaritet följande uttalande:

1.
Vi påminner om att det nu är sexton år sedan USA och Storbritannien olagligt och folkrättsstridigt invaderade och ockuperade Irak.
Invasionen ledde till att miljontals människor dödades, sårades eller fördrevs från sina hem och från sitt land och att landets infrastruktur lades i spillror.
Irak påtvingades en politisk struktur som underblåste splittring, sekteristiskt våld och terrorism.
Trots att ockupationen avslutats har USA fortsatt att befästa sin kontroll och sin militära närvaro i landet och i hela Mellanöstern.
2.
En förevändning för invasionen var påståendet att Irak hade massförstörelsevapen. Detta påstående visade sig falskt, redan då FN-team under ledning av Hans Blix inspekterade anläggningar i landet. Deras resultat har senare bekräftats: Irak hade inga massförstörelsevapen. Även om så skulle ha varit fallet, skulle det inte ha legitimerat invasionen och ockupationen.
3.
IrakSolidaritet har tidigare påtalat att supermakten USA använt kemiska vapen och andra vapen med långsiktigt förödande effekt för civilbefolkningen i ett angreppskrig utan FN-stöd mot Irak och även i andra länder (http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=702).

Det irakiska folket lever i ett förgiftat land. USA använde uranvapen och vit fosfor och brände mängder av kemikalier i öppna dagbrott utanför sina hundratals baser i Irak. Det har hårt drabbat Iraks civilbefolkning. Vapen med utarmat uran användes redan under första Gulfkriget 1991. Staden Basra drabbades hårt. USA genomförde 2004 två stora angrepp på staden Falluja. På allmänna sjukhuset i Falluja föds sedan dess många svårt missbildade barn. I Falluja, Basra, Najaf, Bagdad, Hawija och andra städer drabbas barn i mycket hög grad av missbildningar, cancer och andra sjukdomar. Även amerikanska Irakveteraner är svårt sjuka till följd av användandet av dessa vapen.
4.
Frågan om kärnvapen aktualiseras med den svenska regeringens ”Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen”.
IrakSolidaritet vill påminna om att FN:s atomenergiorgan IAEA 2004 efterlyste en kärnvapenfri zon i Mellanöstern. Detta förslag har senare diskuterats i FN och andra fora. Den nu aktuella konventionen om förbud mot kärnvapen är ett steg i rätt riktning. Sverige har varit pådrivande bakom dess tillkomst, men har ändrat sin ståndpunkt efter påtryckningar från USA. Vår uppfattning är att Sverige bör stödja och ratificera denna konvention. USA:s agerande i denna fråga främjar inte fred, vare sig i Irak eller i Sverige.
5.
Onsdag 20 mars 2019 kl 18.00-20.00 anordnar IrakSolidaritet i samverkan med ABF Stockholm ett seminarium under rubriken ”Ödeläggelsen av Irak – nedtystat brott och miljökatastrof”. Det kommer att handla om Pentagons och krigets roll för miljö- och klimatförstörelsen av Irak. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Stockholm den 3 mars
IrakSolidaritets styrelse

Stöd Fallujainsamlingen!
Sänd ditt bidrag till pg 11673-1

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Taggar

 • olaglig
 • falluja
 • vit fosfor
 • uranvapen
 • massförstörelsevapen
 • kemiska vapen
 • storbritannien
 • genevekonventionerna
 • rättssystem
 • usa
 • rättslöshet
 • ockupation
 • irak