Pressmeddelande -

Irak i Mellanöstern av idag

Är USA-ockupationen verkligen slut? Vad hände med oljan, ekonomin, de olika rörelserna i landet? Vad blev resultatet för USAs målsättningar?
Vi ska också diskutera vilken roll landet och regimen nu spelar i "arabvårens" Mellanöstern, i spänningsfälten mellan USA, Saudiarabien, Israel, Iran, Ryssland, Turkiet och EU.

Talare: Mathias Cederholm, historiker vid Lunds universitet

Välkomna till ett intressant möte!
ABF Stockholm kl. 18:00
Arr. IrakSolidaritet och ABF

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Kategorier

 • irak
 • ockupation
 • rättslöshet
 • rättssystem
 • tortyr
 • usa
 • illegal
 • genevekonventionerna
 • fängelser
 • avrättningar
 • Mathias Cederholm
 • historia
 • ekonomi
 • arabvärlden
 • arabvåren
 • turkiet
 • saudiarabien
 • iran
 • israel
 • ryssland