Pressmeddelande -

Möte för Julian Assange på Mynttorget, Stockholm 15 september 2020. Stödkommittén för Julian Assange

Dokumentation från solidaritetsmöte för Julian Assange 200915 på Mynttorget, Stockholm
Arr. Stödkommittén för Julian Assange


Program

Arne Ruth, tidigare chefredaktör för DN, hälsning
Etienne Glaser, regissör och skådespelare
Karin Rosenqvist, ordförande FIB/K
Gösta Hultén, författare och journalist
Kristina Hillgren, psykolog
Sigyn Meder, moderator
Torsten Jurell, konstnär, affisch

Frige Julian Assange NU!

En av vår tids framstående journalister sitter fängslad!
Förövarna av krigsbrott i Irak och Afghanistan går fria!

Tal och hälsning publiceras i denna dokumentation och  länkar till upprop, brev och konferens i Oslo.

“Frihet kan inte grönska i ett land som permanent befinner sig i krig eller nära krig. Ständig kris rättfärdigar ständig kontroll av allt och alla av den centrala regeringens institutioner.”
Aldous Huxley

Vi tycks leva i denna dystopi av kontrollerade media och kontrollerad folkopinion!
I en tid när Amazons Bezos köper Washington Post!

Folke Schimanski har berättat att Sydsvenskan Kultur nu refuserat 2 artiklar om Julian Assange. Även GP har refuserat den senaste artikeln. Nu finns den på FIB/K, sade Sigyn, moderator, som hälsade talare och publik välkomna!

Etienne Glaser läste en del av Arne Ruths hälsning som finns i sin helhet längre ner och citerade bl. a. FN:s specielle rapportör om tortyr, Nils Melzer, som i två brev till UD ställt frågor om hur Sverige behandlat Julian Assange, men inte fått tydliga svar. Arne Ruth deltog samtidigt på en konferens i Norge.
I Norge har norska Penklubben starkt reagerat på Sveriges behandling av Julian Assange, vilket återspeglades på konferensen.

Mertz Laakso och Sigyn från Kommittén överlämnade åter Arne Ruths upprop till UD och Ann Linde med motivering därför. Arne Ruths hälsning från Oslo bifogades i brevet.
De togs emot av
presskommunikatör på UD, Julia Eriksson Pogorzelska och hennes kollega Nora Karltun.

Filmer och foton

Film från Mynttorget del 1
https://youtu.be/0FBXpIB-nXU

Film
del 2:
https://youtu.be/9cHEEhcyWL0

Från Global Politics
https://www.globalpolitics.se/frige-julian-assange...

Torsten Jurells affisch på FB
https://www.facebook.com/photo?fbid=40307749802714...

Foton på FB
https://www.facebook.com/photo?fbid=40304876169668...


Arne Ruths hälsning

Som journalist har jag lärt mig att bygga det jag publicerar på källor, levande personer och tryckta handlingar..

Ingenting kan överträffa betydelsen av dokument i original.

Chelsea Manning och Julian Assange har via Wikileaks, gett inblick i en heltäckande källa: den amerikanska militärmaktens löpande rapportering om sin krigföring i Afghanistan och Irak. De har givit läsaren en inblick i mördandets psykologi: distansen mellan bödel och offer.

Chelsea Manning dömdes till 35 år i fängelse.
Hon benådades av president Obama efter 7 år. Hon avtjänade ännu ett långt fängelsestraff för ett moraliskt beslut, att inte ställa upp som vittne i rättegången mot Julian Assange.

Jag talade i fredags med en person som gång på gång har satt sin tillvaron på spel genom att själv gå in i maktmiljöer och beskriva vad han ser. Den förste Wallraffaren, Guenter Wallraff, har skapat en stödrörelse för Assange i Tyskland. Han har fått en före detta utrikesminister och partiledaren för De gröna att ställa upp som frontfigurer. Och den måttligt radikala dagstidningen Frankfurter Allgemeine har upplåtit en helsida åt namnlistan. Stödrörelsen betalade en tredjedel av det normala annonspriset.

Wallraff frågade mig vad som har hänt med Sverige. Var finns det land som har haft en statsminister som utmanade supermakten genom att gå i första ledet i en vietnamdemonstration?

Redaktionen för tidningen där jag arbetat i sexton år har inte med ett ord nämnt att det finns ett upprop och en namnlista till stöd för Assange. Den bär namnet Dagens Nyheter. När vi skickade namnuppropet till Kulturredaktionen fick vi besked med vändande post: vi saknar plats.

Folket i Bild Kulturfront bad om att få publicerat listan. Den tidskriften konfronterade en gång den politiska dubbelmoralen som döljs bakom begreppet säkerhetspolitik, IB-affären. Det kostade avslöjarna en tid i fängelse. Peter Bratt och Jan Guillou hör hemma i min lista över svenskar som har visat prov på moraliskt mod.

En svensk som valde att ta risker hette Dag Hammarskjöld. Som FN:s generalsekreterare verkade han i korsfältet av påtryckningar från supermakten och ett maktspel av aktörer ända ner till marknivå. Han kunde lämna FN-skrapan för att möta dem på plats, för att börja samtala i stället för att döda. Den ambitionen kostade honom livet. Var detta följden av att han störde storpolitiska intriger? Ingen vet.

Men vi vet att han tog deklarationen om mänskliga rättigheter på allvar. Han drev sin roll till bristningsgränsen. Hans strävan var att mildra motsättningar innan de övergår i våld. I journalisters retorik. betraktas hans praktik som en fotnot i världspolitiken. Det är konflikterna som räknas, vare sig de är öppna eller dolda.

I denna tolkning av verkligheten finns inga moraliske motiv. Den utgår från premissen att den verkliga drivkraften är personliga nyttokalkyler.

Det är detta perspektiv som präglar synen på Julian Assange i Sverige.

Sveriges regering har anklagats av FN:s rapportör om tortyr, Nils Melzer för att vägra ta ställning till rättsövergrepp emot Julian Assange. Vi har läst Jesus Alcalas tolkning av den beskyllningen. Våra folkvalda bär nu plikten att ta ställning till övergreppen. Med ett undantag Amineh Kakabave har Sveriges riksdagsledamöter varit knäpptysta.

Arne Ruth

Med vänliga hälsningar
15 september 2020

Karin Rosenqvists tal
Jag heter Karin Rosenqvist och är ordförande för föreningen Folket i Bild som ger ut tidningen med samma namn.

I vår plattform har vi parollen För yttrande och tryckfrihet och därför är vi engagerade i rörelsen som kräver Julian Assange frigivning. Han är journalist och har i den professionen tillsammans med andra avslöjat USAs allvarliga krigsbrott i Irak och Afghanistan. I många andra länder finns en opinion och en rörelse för att få Assange fri. Men i Sverige är det tyst i alla stora media. Här har debatten dödats effektivt och koncentrerats på Assanges eventuella sexbrott. Även om det inte var en honungsfälla och direkt gillrad av CIA så har den fyllt den funktionen. Agerandet från polis och åklagare har tystat ner media i den stora frågan som gäller rätten att som journalist avslöja allvarliga krigsbrott begångna av USA. Julian Assange blev arresterad för sexbrott men satt på fri fot. Assange levde under hotet att bli utlämnad av Sverige till USA och lämnade därför Sverige. Han vistades flera år isolerad och instängd på Equadors ambassad. Rättsprocessen i Sverige fortsatte och åklagaren hävdade att det bara gick att förhöra Assange i Sverige för de brott han misstänktes för och vägrade åka till Equadors ambassad i London för att förhöra honom där. Förundersökningen lades så småningom ner.

Må vara att Assange har svårt att hålla fingrarna borta från kvinnor och inte ha omdöme nog att förstå riskerna med detta. Men det är fullständigt underordnat det avslöjande journalistiska arbete han utfört för att avslöja och offentliggöra USAs krigsbrott – ett avslöjande som kommer att gå till historien. I Sverige får han inte något samlat stöd av Journalistförbundet, Penklubben eller publicistklubben. Det är tyst.

Rapporten från FNs tortyrexpert Nils Meltzer där det framgår att Assange utsätts för tortyr i fängelset Belmarsh i London där han sitter utan att vara dömd för något kommenteras inte och regeringen är tyst i frågan och svarar inte på det upprop som Arne Ruth tagit initiativ till.

I vårt grannland Norge är det annorlunda – på konferensen som nyss hållits digitalt deltog norska Pen med flera andra på konferensen som Arne Ruth tagit initiativ till. Hjälp oss bryta tystnaden i Sverige försvara yttrandefriheten och rätten att som journalist avslöja allvarliga krigsbrott! Frige Assange!

Gösta Hulténs tal

Det gäller pressfriheten inget annat

Snart faller domen mot Julian Assange. Anser en brittisk domstol att det var spioneri, när han avslöjade de grövsta krigsbrotten sedan andra världskriget,så kan han utlämnas till USA och dömas till 170 års fängelse. Han som sett till att den pressfrihet, som våra samhällen säger sig bygga på, ska gälla också i krig, kommer då själv att dö i ett fängelse.

WikiLeaks inledde 2007 en ny publicistisk epok. Internet tillämpar viss politisk censur, olika i olika länder. Men under USAs krig i Afghanistan och Irak, lades en tung filt över vad som verkligen hände i krigen, till förmån för selektivt valda, goda nyheter och uppbyggliga rapporter av inbäddade journalister - även svenska.

WikiLeaks öppnade den informationsfrihet som våra media säger sig vila på. Man publicerade uppgifter om korruption. Man publicerade en hemlig militär manual om hur fångarna på Guantanamo skulle plågas, skrämmas och förnedras.

WikiLeaks kom åt tusentals mejl, där militär rapporterade om striderna. Krigsdagböcker med detaljer om plats, tid, antal döda och deras nationalitet. Vi minns bilderna på hur militär från en helikopter skrattande sköt prick på civila på en gata i Bagdad 2007 eller på de massiva bombningarna av civila i Falludja och andra städer.Tillsammans dokumenterades bara i Irak ca 15 000 civila döda, i strid mot folkrätten och krigets lagar. Det motsade den officiella bilden av en humanitär mission och i visade att även moderna krig är orgier i blod, övergrepp och dödande.

All intressant journalistik bygger på läckor. WikiLeaks avslöjanden om massiva krigsförbrytelser är den största läcka som öppnats under pågående krig.WikiLeaks publicerade också pikanta dokument som visade hur S-regeringen 2004 bad USA om PR-stöd för att popularisera vår krigsinsats i Afghanistan.

Därför borde varje seriös publicist med näbbar och klor försvara WikiLeaks och svenska journalister protestera kraftfullt mot att han utlämnas.

Stora svenska media publicerade först många av de läckta nyheterna. Men när USA hämtat sig och slog tillbaka sommaren 2010, började de istället publicera Pentagons version, att oskyldiga riskerade att dö på grund av avslöjade källor. Vi minns t ex den enda gång som Julian Assange intervjuades i SVT s Aktuellt, i augusti 2010. Studioreportern började med att säga; “du har ju blod på dina händer”. Det var en övertolkning av vad Pentagon påstått på en presskonferens den 29 juli, där försvarsministern sagt att Julian Assange “kan ha blod på sina händer”. Men inga bevis finns för det.

I Sverige har rapporteringen om Assange sedan dess mest kretsat kring hans sexualmoral, som förvisso kan kritiseras. Däremot har man genomgående rapporterat försiktigt eller tystnat helt om Julian Assange insats som journalist och om hans förödmjukande behandling i Storbritannien.

T o m Publicistklubben, som främst av alla borde slå vakt om publicistisk frihet, tiger. Regeringar av olika färg och samtliga partier ligger lågt.

Rättsväsendets klanterier ledde till att Julian Assange, efter 4 veckor i Sverige, i december 2010 frihetsberövades i Storbritannien. Sedan dess har han varit frihetsberövad, i snart 10 år. Först för misstänkt sexualbrott, där tre förundersökningar lades ner efter 9 år - sen i 1 år för brott mot ett borgensåtagande och nu isoleringscell. Detta har FNs rapportör om tortyr Nils Melzer, kritiserat och sagt att Assange riskerar tortyr och t o m dödsstraff i USA. Han anser att Assange utsatts för förtal och förföljelser i Sverige. Genom att hålla förundersökningar öppna under 9 år har Sverige brutit mot bl a Europakonventionen om mänskliga rättigheter som garanterar en snabb rättegång inom rimlig tid.

Vi som minns Guantanamolägret, vet att USA inte är en rättsstat i behandlingen av dem man ser som sina fiender. När Joe Biden kallar Assange en “high-tech terrorist” visar det att han inte kan påräkna rättvisa i USA. Begäran om utlämning är uppenbart politisk. Då får ingen utlämning ske. Men Storbritannien har hittills inte visat sig som en rättsstat mot Julian Assange.

Det talas ofta om hoten mot demokratin och pressfriheten i världen idag. Men om Julian Assange deporteras, vore det en tjänst till alla de regimer som vill tysta kritisk journalistik. Då förs pressfriheten i världen tillbaka till före det demokratiska genombrottet.

Fallet Assange kan bli en milstolpe i pressfrihetens globala tillbakagång.

Inget land har skadat Julian Assange mer än Sverige. Inget har heller skadat omvärldens tilltro till vår rättskipning än hans fall. Därför bör det ske en oberoende, internationell granskning av hans fall.

Om han, istället för att deporteras, får komma hit, får ju också de som vill att han ska ställas till svars för våldtäkt, som de vill, om nya bevis kommer fram.

Först då kan hans fall utredas i en oberoende granskning..

Då bör ju alla, även de kritiker, som ändå VILL stå upp för pressfriheten, kunna förenas i kravet att Julian Assange blir fri och får förenas med den familj han har i Sverige.

Det gäller pressfriheten - inget annat !


Kristina Hillgrens tal

Misshandeln av Julian Assange är också misshandel av Rättsväsende, Press- och yttrandefrihet.

De flesta svenskar kunde sitta på första parkett och se på TV hur Julian Assange drevs ut ur Ecuadors ambassad och förpassades till högriskfängelset Belmarsh, ett fängelse som beskrivs som Englands Guantanamo.

Sedan dess har Sveriges television och svensk press inte visat några längre inslag om hur Assange behandlas i fängelset, eller visat på vilka möjligheter eller omöjligheter han har för att förbereda sitt försvar med sina advokater eller för att träffa sin familj. Julian Assange är sedan hösten 2019 inlåst 23 timmar per dygn. Det är tortyr!

Kulturskribenter som Arne Ruth, Sven Britton och Folke Schimanski, som sedan 60-talet skrivit i humanismens tjänst, får finna sig refuserade av såväl storstads- som landsortspress, när de skriver om Julian Assange.


Snacka om brist på pressfrihet! Julian Assange tystas av regeringar, svenska chefredaktörer tystar skribenter.

Under åren har svenska regeringar, svensk massmedia, svenska åklagarmyndigheter och enskilda personer på olika sätt bidragit till Julian Assanges fängslande med uppenbar risk att han utlämnas till USA och döms till 175 års fängelse. Alla dessa borde känna skuld och skam för sin medverkan till att Julian Assange misshandlas. Ett agerande som går stick i stäv mot svenskt rättstänkande och rättspraxis.
Skuld och skam är fenomen som ofta tas upp i psykologiska radio och TV program. Om ni känner till Anonyma Alkoholister, Anonyma Narkomaner och 12-stegsprogrammen så vet ni säkert att skulden och skammen hos den som gjort andra illa, kan växa och rikta sig mot den som utsatts för illgärningarna. Som när en man slagit sin fru och säger att det var hon som provocerade honom. Det är ett försvar mot att känna skuld och skam. Så skulle man kunna tolka det som händer Assange.
Inom regering, media och hos enskilda finns säkert stunder av klarsyn, en insikt att de medverkat till denna rättsröta och frågar sig ”Varför gjorde jag denna människa så illa?”
Inom 12-stegsrörelsen är ett av de viktigaste stegen i behandlingsprogrammet att man erkänner sin skuld och gör bot och bättring.

Regeringen, media och andra, som på olika sätt medverkat till den orättfärdiga behandlingen av Julian Assange. Vad kan de göra?

Jo, arbeta för att Assange friges. Sona skulden och bli kvitt skammen. Och därmed rädda Sverige som rättsstat.

FRIGE JULIAN ASSANGE!
Kontakt:
Support.julianassange@protonmail.com