Pressmeddelande -

Ny studie om de missbildade barnen i Falluja

”En epidemi av missbildningar hos nyfödda avslöjas i Falluja”, säger miljögiftstoxikologen Mozhgan Savabieasfahani.
Missbildningar hos nyfödda är 11 gånger högre i Falluja än normalt visar en nyligen publicerad studie i internationella tidskriften Journal of Environmental Research and Public Health.
Studien finns i sin helhet här:
http://www.mdpi.com/1660-4601/8/1/89/

”Detta är en allvarlig hälsokris som kräver världens uppmärksamhet. Vi behöver oberoende och objektiv forskning om möjliga orsaker till epidemin”.
”Genetiska skador kan ha förorsakats av de vapensystem USA använde mot staden för 6 år sedan”, konstaterar den nya studien.
Den senaste studien är utförd mellan maj och augusti av Dr Samira Abdul Ghani, barnläkare vid Falluja allmänna sjukhus i kontakt med 55 familjer med allvarligt missbildade barn.
”15% av de 547 barn som föddes i maj månad hade allvarliga missbildningar. Under samma period föddes 11% av barnen före vecka 30 och 14% av graviditeterna ledde till missfall"
(citerat från The Guardian).

I juli visade en tidigare studie publicerad i den internationella tidskriften Journal of Environmental Research and Public Health att antalet pojkar födda i staden i förhållande till antalet flickor efter USA:s invasion hade minskat med 15 %, ett tecken på allvarlig genetisk skada.
Ta del av studien här:
http://iraksolidaritet.se/customers/iraksolidaritet/uploadfiles/Journal_today.pdf

Den nya studien fokuserar på USA:s användning av utarmat uran under de två stora angreppen på staden 2004.
Metaller studeras som bärare av smittämnet.
Samordnare för den oberoende forskningen är The Cancer and Birth Defects Foundation. Fallujainsamlingen har nu bidragit med 40.000 kronor till denna forskning.

Även WHO ska genomföra en undersökning. Det finns dock farhågor att undersökningen inte blir objektiv.
WHO:s nu pensionerade strålningsexpert Keith Baverstock hävdar i British Medical Journal, november 2006, att ”forskning som visade en cancerframkallande effekt medvetet hemlighölls”.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1635642/

Var finns den grävande journalistiken om Fallujas barn? När får vi se åtminstone BBC:s reportage i SVT?
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-10721562


Artiklar
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/30/faulluja-birth-defects-iraq
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/8234159/War-contamination-could-be-causing-deformities-in-Iraq.html

Några tidigare pressmeddelanden
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/fallujas-lidande-459972
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/i-irak-oekar-antalet-missbildade-barn-och-cancersjukdomar-356386

I följande rapport redovisas
”Vittnesmål om brott mot mänskligheten i Falluja”
Rapport framlagd vid FN:s människorättsråds 15e församling 13 september 2010
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/falluja-brott-mot-maenskligheten-496475

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • illegal
 • ockupation
 • rättslöshet
 • rättssystem
 • usa
 • falluja
 • missbildningar
 • barn
 • cancer
 • genetiska skador
 • rapport
 • studie
 • vittnesmål
 • läkare
 • sjukhus
 • invasion
 • cancer and birth defects foundation
 • samordnare
 • metaller
 • utarmat uran
 • uranvapen
 • attack
 • angrepp
 • kvinnor
 • familjer
 • missfall
 • strålningsexpert
 • miljö
 • toxikolog
 • miljögifter