Nyhet -

Bostadsägarens guide till 2021 års förändringar i ROT-avdraget

Med nytt år kommer ofta även nya lagar och regler. Här har Ireno sammanställt de viktigaste förändringarna i ROT-avdraget för 2021 och hur du bäst nyttjar dem. Och för att göra bilden komplett kommer också nyheter inom RUT-avdragen.

När du som bostadsägare anlitar en hantverkare för att reparera, renovera eller bygga om ditt hem har du möjlighet att få ett skatteavdrag, ROT-avdraget, på 30% av de arbetskostnader som uppstår, till ett årligt maxtak om 50 000 kronor per person. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Läs mer om villkoren som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få ROT-avdrag här.

Hantverkaren ansvarar för att dra av en andel av arbetskostnaden på fakturan, som hen sedan ansöker om ersättning för hos Skatteverket. Det är dock du som köpare som ansvarar för att alla villkor för ROT-avdraget är uppfyllda. Kom ihåg att avdraget endast gäller för arbetskostnaden, vilket innebär att exempelvis material eller resekostnader inte ingår.


Nyhet: Det gröna avdraget

I ett led att underlätta klimatomställningen har alla privatpersoner från och med 2021 möjlighet att ta del av en ny skattereduktion för installation av grön teknik. Avdraget fungerar på liknande sätt som ROT och RUT, det vill säga att köparen får avdraget direkt på fakturan. Det gäller samtliga installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med

 • 15% för installation av solceller
 • 50% för installation av lagring av egenproducerad elenergi
 • 50% för installation av laddningspunkter till elfordon.

Avdraget får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. 

Läs mer om det gröna avdraget här.


RUT-avdraget utvidgas med fyra nya tjänster

Det är även möjligt att göra avdrag för hushållsnära tjänster som exempelvis städning, flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning mm, det så kallade RUT-avdraget, och gäller för 50% av arbetskostnaden. ROT och RUT räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Läs mer om villkoren för att få rutavdrag här.

Från och med 2021 ingår fyra nya tjänster som ger rätt till RUT-avdrag:

 • Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
 • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår inte.
 • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och till och från magasinering.
 • Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

För tvätt och transport till återanvändning ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50% av totalkostnaden. För övriga tjänster ska den faktiska arbetskostnaden anges.

Läs mer om vad som numera ingår i rutavdraget här.


Krav på elektronisk betalning kvarstår

Sedan 2020 är ett av kraven för att avdragen ska gälla att betalning av fakturan utförs elektroniskt, via antingen kredit- eller kontokort, digital banktjänst eller exempelvis Swish.

Sammanfattningsvis syftar en stor del av de nya avdragsreglerna 2021 till att främja grön teknik och återbruk. En trend som vi på Ireno varmt välkomnar och spår hålla i sig även i framtiden.

(Källa: Skatteverket)

På Irenos plattform är det lättare att ha översikt över ROT-avdragen. Be hantverkaren att ansluta sig till Ireno i nästa renoveringsprojekt, så får båda parter hjälpmedel för att skapa en smidig renoveringsprocess från början till slut. Läs mer på www.ireno.se.

Ämnen

 • Byggnadsindustrin, branschfrågor

Kategorier

 • rot
 • renovering
 • rotavdrag
 • renoveringsprojekt

Kontakter

Jesper Zandin

Presskontakt Tf Presskontakt +46 70-772 62 22

Relaterat innehåll