Gå direkt till innehåll
I projektet Rymd för innovation och tillväxt undersöker IRF förutsättningarna för ett Spacelab samt tillgängliggörandet av norrskensprognoser. Här en idéskiss över en framtida Spacelab-byggnad vid Rymdcampus. Arkitektritning: Anastasia Grigoryeva
I projektet Rymd för innovation och tillväxt undersöker IRF förutsättningarna för ett Spacelab samt tillgängliggörandet av norrskensprognoser. Här en idéskiss över en framtida Spacelab-byggnad vid Rymdcampus. Arkitektritning: Anastasia Grigoryeva

Pressmeddelande -

Från planeter och norrsken till innovation och tillväxt i övre Norrland

Institutet för rymdfysik, IRF, medverkar tillsammans med andra rymdaktörer i det regionala projektet Rymd för innovation och tillväxt med syftet att stärka övre Norrland som rymdregion och bädda för satellituppskjutningar från Esrange. Projektet som leds av Luleå tekniska universitet, LTU, beviljades finansiering av Tillväxtverket strax före jul.

Genom åren har IRF deltagit i mängder av olika rymdprojekt för att utforska solsystemet, likaså har den unika norrskensforskningen stärkts genom olika markbaserade mätningar. Projektet syftar till att IRF tillsammans med Luleå tekniska universitet tar reda på hur den omfattande rymdkompetensen kan utvecklas ytterligare för att bidra till innovation och tillväxt i regionen.

”Vi undersöker hur IRF:s befintliga testverksamhet för satellitinstrument kan utvecklas och bli en efterfrågad nationell och europeisk resurs, ett Spacelab. Dessutom ser vi över hur vår expertis om observationer av norrsken och rymdväder på bästa sätt kan tillgängliggöras för allmänheten.”, säger Stas Barabash, föreståndare för IRF.

IRF planerar för ett Spacelab som i framtiden fungerar som en nationell anläggning för både industri och forskargrupper med omfattande möjligheter att testa och kvalificera rymdrelaterad hårdvara i projekt där ballonger, raketer, satelliter och markbaserad mätteknik används för rymdforskning och atmosfärforskning.

I detta skede av projektet genomförs behovsanalyser av vilken slags utrustning som behövs till Spacelab. En väl utvecklad anläggning kan vara av stor betydelse för kommande satellituppskjutningar från Esrange utanför Kiruna. IRF:s förhoppning är att projektet resulterar i ett hus som också inrymmer arbetsrum och kontorsrum för nya företag som förväntas etableras i Kiruna för att nyttja Spacelabs testutrustning. Det finns även idéer om ett rymdmuseum och en observationsplats för norrsken.

Inom projektet Rymd för innovation och tillväxt kartläggs nu också olika aktörers behov av information om norrsken och rymdväder. IRF ska ta reda på hur de på bästa sätt kan nå ut med sin expertkunskap så att allmänheten och turister får reda på var och när de kan se färggranna norrsken.

Forskarna på IRF har genom åren märkt av norrskensturismens ökning i Sverige och i den mån det är möjligt utbildas turistguider vid olika anläggningar i regionen. Förhoppningen är att kunskapen om fysiken kopplat till norrsken sprids till turisterna.

Att flera olika rymdaktörer tillsammans kraftsamlar för att stärka övre Norrland som Sveriges rymdregion passar väl in i tiden utifrån den nationella rymdstrategi som antogs av Riksdagen i november samt med Regeringens satsning på Esrange för att utveckla rymdbasen.

”Projektet Rymd för innovation och tillväxt med Spacelab samt norrsken- och rymdväderprognoser är mycket bra exempel på hur rymdforskning bidrar till tillväxt här på jorden.” säger Stas Barabash.

Parter i projektet Rymd för innovation och tillväxt är Luleå tekniska universitet, Institutet för rymdfysik, Arctic Business Incubator, LTU Business, SSC, GKN Aerospace och OHB Sweden. Finansiärer är Tillväxtverket, Region Norrbotten, Luleå kommun, Kiruna kommun och Sparbanken Nord.

Mer om projektet:
https://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/oevre-norrland-ska-bli-sveriges-rymdregion-2814735

https://www.ltu.se/org/srt/Universitetet-fortsatter-rymdsatsning-1.182874?l=en

Kontakt: 

Stas Barabash, föreståndare för IRF
stas.barabash@irf.se
+46 980 791 22

Mate Kerenyi, IRF, projektledare Spacelab
mate.kerenyi@irf.se
+46 980 790 02

Johan Kero, IRF, programchef sol-, rymd-, och atmosfärforskning
johan.kero@irf.se
+46 980 790 84

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt

Dr. Johan Kero

Dr. Johan Kero

Forskare, Institutet för rymdfysik (IRF) programchef sol-, rymd-, och atmosfärforskning +46 980 790 84
Mate Kerenyi

Mate Kerenyi

Projektledare IRF SpaceLab, Institutet för rymdfysik / Project manager IRF SpaceLab, Swedish Institute of Space Physics +46 980 790 02
Annelie Klint Nilsson

Annelie Klint Nilsson

Presskontakt Informatör, Institutet för rymdfysik (IRF) +46 980 790 76
Stas Barabash

Stas Barabash

Föreståndare, IRF +46 980 791 22

Relaterat innehåll

Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter.

Vi har en lång och framgångsrik historia (sedan 1968) av att leverera instrument och tjänster för rymdforskningsprojekt: https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/

För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter - jorden och Mars. IRF:s mätinstrument finns även på baksidan av månen, i omloppsbana runt solen och på väg till Merkurius. 2022 skickas två av IRF:s instrument till Jupiter och dess isiga månar.

IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 Kiruna
SWEDEN