Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kraftig explosion när himlakropp trängde ner i atmosfären över Sitasjaure i norra Norrbotten

http://www.irf.se/link/press_081110

Kiruna, 2008-11-10


Lördagen den 8 november, ca 22:45 svensk tid, observerades på flera håll ett starkt eldklot över norra Norrbotten. "Det är en av de största händelserna som registrerats av våra infraljudstationer under de senaste 15 åren," berättar professor emeritus Ludwik Liszka vid Insitutet för rymdfysik (IRF). "Himlakroppen, som kunde ha varit upp emot 1 meter i diameter, kom längs en ganska brant bana söderifrån och exploderade över punkten med koordinaterna 67.9° N 17.0° E, alltså området omkring sjön Sitasjaure. Explosionsstyrkan var av storleksordningen några ton TNT. Händelsen var kraftigare än det meteornedslag som rapporterades i trakterna av Jokkmokk i januari 2004." Sitasjaure (Siidasjávri) ligger i Stora Sjöfallets nationalpark, vid norska gränsen.

Professor Asta Pellinen-Wannberg (IRF och Umeå universitet) säger att ljusfenomenet kan vara associerat till meteorsvärmen Tauriderna och kometen Encke. Denna gör ett varv runt solen på 3,3 år. Varje år i oktober/november går jorden igenom dess bana och ca vart tredje år befinner sig flera större fragment i kometens spår, som då kan orsaka ljusstarka meteorer (stjärnfall) eller större eldklot då de växelverkar med jordens atmosfär. Tauriderna är aldrig mycket talrika, men för 2008 har man spått ca 10-15 möjliga starka stjärnfall i timmen som bäst. Svärmen maximerar den 12 november, så under klara väderförhållanden kan man ännu hinna se några om man har tur. "1995, 1998 och 2005 har varit tidigare bra Tauridår," säger Asta Pellinen-Wannberg.

Institutet för rymdfysik driver det svensk-finska infraljudsnätverket SIN i samarbete med Sodankylä geofysiska observatorium i Finland. Nätverket består av fyra infraljudstationer (i Kiruna, Jämtön, Lycksele och Sodankylä) i norra Sverige och Finland. Meteorforskning vid IRF ingår i institutets forskningsprogram Solsystemets fysik och rymdteknik.

Mer information: o Ludwik Liszka, professor emeritus, IRF i Umeå, tel. 090-786 9205, ludwik.liszka@irf.se
o Asta Pellinen-Wannberg, IRF i Kiruna och Umeå universitet, tel. 0980-79118, asta.pellinen-wannberg@irf.se
o Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, 070-276 6020, rick.mcgregor@irf.se

Webbsidor:
o Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se
o Forskningsprogrammet Solsystemets fysik och rymdteknik: http://www.irf.se/program/sspt
o Pressmeddelande om meteornedslag i Jokkmokktrakten januari 2004: http://www.irf.se/press/pressmed_040127.html
-----------------------------
Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl. a. radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter (jorden, Venus, Mars och Saturnus). IRF har ca 110 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Ämnen

Regioner


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. Dessutom ett instrument på baksidan av månen och instrument på väg till Merkurius och solen. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

* * * * * * * * * * * *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Kontakter

Annelie Klint Nilsson

Annelie Klint Nilsson

Presskontakt Informatör, Institutet för rymdfysik / Information Officer, Swedish Institute of Space Physics +46 980 790 76
Martin Eriksson

Martin Eriksson

Presskontakt Information officer PR & Communication 072 581 33 33

Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter.

Vi har en lång och framgångsrik historia (sedan 1968) av att leverera instrument och tjänster för rymdforskningsprojekt: https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/

För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter - jorden och Mars. IRF:s mätinstrument finns även på baksidan av månen, i omloppsbana runt solen och på väg till Merkurius. 2022 skickas två av IRF:s instrument till Jupiter och dess isiga månar.

IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 Kiruna
SWEDEN