Gå direkt till innehåll
Doktoranden Andreas Johlander från Huskvarna försvarar nu på fredag sin doktorsavhandling ”Ion dynamics and structure of collisionless shocks in space.” Foto: Privat
Doktoranden Andreas Johlander från Huskvarna försvarar nu på fredag sin doktorsavhandling ”Ion dynamics and structure of collisionless shocks in space.” Foto: Privat

Pressmeddelande -

Nya insikter om chockvågor i rymden

Den 1 februari försvarar Andreas Johlander, Institutet för rymdfysik, IRF, och Uppsala universitet sin doktorsavhandling som innehåller nya spännande resultat om chockvågor i plasma runt jorden. Resultaten är baserade på data från europeiska och amerikanska satelliter.

”Chockvågor i plasma kan vara oerhört energetiska fenomen som återfinns överallt i universum. Rymden kring jorden utgör ett unikt laboratorium där vi kan studera hur chockvågor i plasma fungerar i detalj.” säger Andreas Johlander vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala.

Solen skickar hela tiden ut en vind av plasma som är en gas bestående av laddade partiklar. När den mycket snabba solvinden stöter på ett hinder, som till exempel jordens magnetfält, så bildas det en chockvåg där plasmat plötsligt bromsas in. Sådana chockvågor uppstår på många ställen i universum, bland annat kring supernovor som exploderar och när galaxer kolliderar med varandra.

Chockvågor i rymdplasma är intressanta eftersom de kan accelerera laddade partiklar till mycket höga energier. Chockvågen som uppstår precis framför jorden är den mest lättillgängliga chockvågen i universum och är därför fokus för avhandlingen.

Andreas Johlanders forskning inriktar sig på hur positivt laddade joner kan accelereras vid chockvågor samt hur chockvågor ser ut på detaljnivå. Detta är viktigt för att till exempel förstå hur kosmisk strålning blir till vid chockvågor kring supernovor.

För studierna använder han data från de europeiska Cluster-satelliterna och de amerikanska MMS-satelliterna. Bland huvudresultaten finns upptäckten att joner från solvinden kan accelereras nära magnetiska strukturer där det finns chockvågor. I avhandlingen presenterar han också de första observationerna av små vågor, eller krusningar, som rör sig längs med ytan på chocken.

”I min avhandling har jag studerat chockvågors struktur och hur joner rör sig genom chocken. Med mätningar från Cluster och framförallt MMS är det möjligt att studera chockvågor i rymden på mycket små skalor.”

Andreas Johlander, som är från Huskvarna, försvarar avhandlingen med titeln ”Ion dynamics and structure of collisionless shocks in space” kl. 13 i Häggsalen på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Opponenten är Professor Robert F. Wimmer-Schweingruber från Kiels universitet, Tyskland.

Kontakt:

Andreas Johlander, doktorand, IRF i Uppsala
andreasj@irfu.se, 076-257 1961

Annelie Klint Nilsson, informatör, IRF
annelie.klint-nilsson@irf.se, 0980- 790 76

Länkar:

MMS-satelliterna flyger ibland genom en chockvåg som bildas när en snabb vind av laddade partiklar från solen slår in i jordens magnetfält. Illustration: APS/Carin Cain

MMS-satelliterna flyger ibland genom en chockvåg som bildas när en snabb vind av laddade partiklar från solen slår in i jordens magnetfält. Illustration: APS/Carin Cain

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Kontakter

Annelie Klint Nilsson

Annelie Klint Nilsson

Informatör, Institutet för rymdfysik (IRF) +46 980 790 76
Andreas Johlander

Andreas Johlander

Doktorand, IRF 076-257 1961

Relaterat innehåll

Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter.

Vi har en lång och framgångsrik historia (sedan 1968) av att leverera instrument och tjänster för rymdforskningsprojekt: https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/

För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter - jorden och Mars. IRF:s mätinstrument finns även på baksidan av månen, i omloppsbana runt solen och på väg till Merkurius. 2022 skickas två av IRF:s instrument till Jupiter och dess isiga månar.

IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 Kiruna
SWEDEN