Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Solaktiviteten orsakar jordmagnetiska störningar som kan skada tekniska system

http://www.irf.se/link/pressmed_081112 (med bild)

Solens magnetiska aktivitet påverkar teknologiska system i rymden och på marken. Det visar en doktorsavhandling som Magnus Wik (Institutet för rymdfysik, IRF) lägger fram vid Lunds universitet på lördag (15 november). I avhandlingen studerar han solen och dess påverkan. Hans fokus ligger framförallt på inducerade strömmar i kraftsystem men även på prognos av jordmagnetiska störningar, analys av solens totala instrålning samt solens magnetiska aktivitet.

"På samma sätt som på jorden finns det väder i rymden, rymdväder, som påverkar oss dagligen," säger Magnus Wik. Källan till rymdvädret är vår närmaste stjärna, solen. Emellanåt inträffar enorma utbrott på solen, koronamassutkastningar, som består av laddade partiklar och magnetfält. När dessa är riktade mot jorden kan det orsaka problem för teknologiska system i rymden och på marken. Ibland kan man få en sk geomagnetisk storm som i sin tur kan leda till norrsken runt polerna samt kraftiga strömsystem i jonosfären på ca 100 kilometers höjd.

Strömstyrkan kan nå flera miljoner ampere och uppstår speciellt på höga latituder som t ex Nordamerika och Skandinavien. När strömmarna varierar med tiden induceras ett elektriskt fält på jordytan som i sin tur kan driva strömmar i olika ledare, t ex kraftledningar och järnvägsräls. Dessa strömmar, som kan betraktas som likströmmar, kallas för jordmagnetiskt inducerade strömmar (på engelska "geomagnetically induced currents", GIC). Då strömmen passerar genom transformatorer, kan den orsaka mättning av kärnan och leda till olika problem. Transformatorer kan skadas, skyddsrelän kan lösa ut och man kan även få en urkoppling av flera kraftledningar. Detta kan orsaka en kollaps av hela nätet.

I Sverige har det inträffat flera störningar på nätet på grund av GIC, varav den kraftigaste inträffade under "Halloween-stormen" den 30 oktober 2003, då Malmö drabbades av strömavbrott. "Samma kväll observerade vi hur det jordmagnetiska fältet plötsligt dök," säger Magnus Wik. "Sju minuter senare gick strömmen".

Tillsammans med Finska meteorologiska institutet (FMI), har Magnus Wik tagit fram en modell för beräkning av dessa strömmar i 400 kV-systemet i södra Sverige. Med hjälp av denna modell beräknade han t ex de strömmarna som orsakade strömavbrottet i Malmö. Han har också studerat hur det inducerade elektriska fältet kan påverka banverkets signalsystem. Som ett exempel nämner han hur en järnvägssignal slog om från grönt till rött söder om Stockholm under en kraftig geomagnetisk storm 13-14 juli 1982.

Magnus Wik har bedrivit sin forskning vid IRF:s kontor i Lund. Där finns ett s k Regional Warning Center som utfärdar prognoser av rymdvädret och dess olika effekter. Han arbetar nu även på prognosmodeller av solens magnetiska aktivitet, som är den faktiska källan till rymdvädret. "Det slutliga målet är att få en kombinerad prognosmodell av både solens aktivitet och dess effekter på jorden".

Magnus Wik är född i Kristianstad och uppvuxen i Hörby, mitt i Skåne. Han har en filosofie magisterexamen i fysik från Lunds universitet. Mellan åren 2000-2002 studerade han och arbetade som forskarassistent på University of Waterloo i Kanada. Sedan år 2002 har han varit doktorand på IRF i Lund och tillhör dessutom den nationella forskarskolan i rymdteknik.

Disputation:
Lördagen den 15 november 2008 försvarar Magnus Wik avhandlingen med titeln "The Sun, Space Weather and Effects" kl 10.15 i sal A vid Fysiska institutionen, Lunds universitet. Fakultetsopponent är Dr. David Boteler, Geomagnetic Laboratory, Ottawa, Kanada.

Mer information:
o Magnus Wik, doktorand, IRF och Lunds universitet, tel. 046-286 2125, 070-433 7785, magnus@lund.irf.se
o Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, 070-276 6020, rick@irf.se

Webbsidor:
o Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se
o Institutet för rymdfysik i Lund: http://www.lund.irf.se/
o Regional Warning Center Sweden: http://www.lund.irf.se/rwc/
o Forskarskolan i rymdteknik (Luleå tekniska universitet): http://www.ltu.se/tfm/Fysik/ngsst
o Avhandlingen och disputationen: http://www.irf.se/link/magnus_wik_thesis (på engelska)

-----------------------------
Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 110 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.
--

Ämnen

Regioner


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. Dessutom ett instrument på baksidan av månen och instrument på väg till Merkurius och solen. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

* * * * * * * * * * * *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Kontakter

Annelie Klint Nilsson

Annelie Klint Nilsson

Presskontakt Informatör, Institutet för rymdfysik / Information Officer, Swedish Institute of Space Physics +46 980 790 76
Martin Eriksson

Martin Eriksson

Presskontakt Information officer PR & Communication 072 581 33 33

Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter.

Vi har en lång och framgångsrik historia (sedan 1968) av att leverera instrument och tjänster för rymdforskningsprojekt: https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/

För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter - jorden och Mars. IRF:s mätinstrument finns även på baksidan av månen, i omloppsbana runt solen och på väg till Merkurius. 2022 skickas två av IRF:s instrument till Jupiter och dess isiga månar.

IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 Kiruna
SWEDEN