Gå direkt till innehåll
Svenskt instrument undersöker rymdmiljön runt internationella rymdstationen, ISS

Pressmeddelande -

Svenskt instrument undersöker rymdmiljön runt internationella rymdstationen, ISS

Ikväll genomför ryska kosmonauter en rymdpromenad för att montera antenner utanpå den internationella rymdstationen, ISS. Antennerna kopplas bland annat till en helt nyinstallerad radiospektrometer som tagits fram av Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala.

Det svenska instrumentet är en del av det internationella forskningsprojektet Obstanovka, vars syfte är att undersöka rymdmiljön kring ISS. Projektet inleddes redan 2003; tidigare i år levererades utrustningen till rymdstationen. Sedan dess har besättningen ombord arbetat med att installera de invändiga delarna av elektroniken. Nu återstår projektets viktigaste fas: att montera mätutrustningen på utsidan av ISS.

- Hittills har allt ha fungerat som det ska. Det enda jag är orolig för är att radioantennerna inte ska fällas ut, för det hjälper inte kosmonauterna till med. Det sker automatiskt först när allt är på plats, säger dr. Jan Bergman. Han är forskare vid IRF i Uppsala och leder den svenska delen i Obstanovkaprojektet.

Rymdpromenaden är planerad till fredag kväll. Under denna tid ska två cirka tre meter långa master fästas på utsidan av ISS ryska modul. Längst ut på en av dessa master sitter en antenn som IRF:s instrument ska anslutas till. Jan Bergman kommer tillsammans med ett team av internationella forskare befinna sig på den ryska kontrollstationen utanför Moskva för att övervaka kosmonauternas arbete. Om allt går som planerat kommer man redan under helgen få data från instrumenten.

Om projekt Obstanovka

Huvudsyftet med projekt Obstanovka är att undersöka rymdmiljön kring ISS. Forskarna kommer också mäta elektriska fält som skapas i samband med jordskorpans rörelser innan jordbävningar.

NASA-TV kommer att sända en sammanfattning av rymdpromenaden kl. 21.30 -23.00 (svensk tid) på http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

  • Jan Bergman, Forskare på Institutet för rymdfysik i Uppsala, tel. 070-746 6569
  • Johan Marcopoulos, Informationsansvarig, Rymdstyrelsen, tel. 08-627 6488, e-post: johan.marcopoulos@snsb.se

Ämnen


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt

Annelie Klint Nilsson

Annelie Klint Nilsson

Presskontakt Informatör, Institutet för rymdfysik (IRF) +46 980 790 76
Martin Eriksson

Martin Eriksson

Presskontakt Information officer PR & Communication 072 581 33 33

Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter.

Vi har en lång och framgångsrik historia (sedan 1968) av att leverera instrument och tjänster för rymdforskningsprojekt: https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/

För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter - jorden och Mars. IRF:s mätinstrument finns även på baksidan av månen, i omloppsbana runt solen och på väg till Merkurius. 2022 skickas två av IRF:s instrument till Jupiter och dess isiga månar.

IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 Kiruna
SWEDEN