Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ)

Dokument -

Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ)

Aktieägarna i Irisity AB (publ) har den 5 november 2020 hållit extra bolagstämma enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, varvid stämman beslutade i enlighet med samtliga framlagda förslag.
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .pdf

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

Relaterat innehåll