Pressmeddelande -

Anna Ahlberg och Nils Malmros föreslås som nya styrelseledamöter i Irisity

Vidare föreslås omval av Johan Zetterström och Anders Långsved till ledamöter och Lennart Svantesson föreslås omväljas till styrelseordförande. Meg Tivéus (ledamot) har avböjt omval.

Anna Ahlberg är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och är verksam som CFO på Surgical Science SwedenAB. Tidigare erfarenheter inkluderar bl.a. befattningar som CFO på Vitrolife AB och affärsområdeschef på GHP Specialty Care. Nils Malmros är elektroingenjör och är verksam som CEO på DevPort AB. Han har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom Afry AB och Epsilon AB.

-Anna och Nils har båda gedigen erfarenhet av att bygga starka tillväxtbolag och de kommer att bidra med affärserfarenhet, finansiell kompetens och teknikkunnande i styrelsearbetet. Vi ser fram emot deras engagemang i Irisitys styrelse, kommenterar Lennart Svantesson, styrelseordförande

Irisitys valberedning representerar 34,6 procent av bolagets röster och består av Håkan Krook (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB), Ulf Runmarker (representant för Aktiebolaget Westergyllen och sig själv), Erik Sprinchorn (representant för TIN Ny Teknik), Erik Landolsi (representant för Pixelwise Holding AB) och Fredrik Sanell (representant för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola). Valberedningen har sammanträtt vid flera tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och samtliga ledamöter.

För ytterligare information:

Lennart Svantesson, Irisity Chairman

Telefon: +46 733 11 00 11

E-mail: lennart.svantesson@naxs.se

Marcus Bäcklund, Irisity CEO

Phone: +46 771 41 11 00

E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Ämnen

  • Transport

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud based SaaS solution, detect with high precision unwanted activity and behavior at long distances.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications protecting assets for clients throughout Scandinavia

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Kontakter

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80