Pressmeddelande -

Delårsrapport fjärde kvartalet 2016

VD-kommentar:

Vårt strategiska fokus är att ta ledningen i den omfattande digitalisering som nu sker inom bevakningsbranschen. I januari 2017 inleddes ett omställningsarbete i syfte att förflytta bolaget från förlusttyngt entreprenörsläge till lönsamt tillväxtföretag. Vissa omställningskostnader har belastat fjärde kvartalet 2016, ytterligare engångskostnader tas under första kvartalet 2017. Vi hoppas nå full effekt av omställningen från och med andra kvartalet 2017. Mindmancer skall därefter exekvera mot tillväxt baserat på en stabil finansiell och operationell grund.

Vår patenterade AI-baserade mjukvara ger oss unika möjligheter att driva omställningen mot intelligenta ekosystem för bevakning. Vi avser nu att öka takten i vår innovation och R&D med målet att bli den ledande leverantören av intelligenta bevakningslösningar.

Marcus Bäcklund

Fjärde kvartalet 2016 i sammandrag:

  • -Omsättningen uppgick till 5,1 (5,7) MSEK och EBITDA uppgick till -7,1 (-0,9) MSEK.
  • -Bruttomarginalen uppgick till 62,4 (71,6) procent
  • -Resultat efter skatt uppgick till -11,9 (-2,0) MSEK
  • -Bolaget slutförde nyemission vilket tillförde ca 19,5 MSEK

Rapporten finns tillgänglig på www.mindmancer.se

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

  • bevakning
  • intelligent kamerabevakning
  • mindmancer
  • kameraövervakning
  • marcus bäcklund

Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017 kl. 08.00 CET.

This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08.00 CET on the 27th of February 2017.

Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80