Pressmeddelande -

Delårsrapport fjärde kvartalet 2020

VD kommenterar fjärde kvartalet:

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 10,4 MSEK (9,7) och aktiverat arbete till 3,4 MSEK (3,5). EBITDA uppgick till -1,9 MSEK (-0,4) och resultat efter skatt till -5,4 MSEK (-3,5). Bruttomarginalen var 56,1 procent (71,8). Kassalikviditeten vid periodens utgång var 65,2 MSEK.

Året avslutades starkt med ökad nettoomsättning trots pandemi, den månatliga återkommande intäkten (MRR) ökade 25% på kvartalsbasis. Både EBITDA och nettoresultat samt kassalikviditet följer plan. Bruttomarginalen har under perioden fortsatt belastats av omfattande projekteringar.

Irisitys internationella samarbete och partnerskap med säkerhetskoncernen G4S utvecklas enligt plan där en ökad utrullningstakt förväntas under våren. Pilotprojekteringar genomförs med flera andra internationella säkerhetsbolag inkluderat Prosegur (Spanien) och GardaWorld (Canada). Våra nya spetsalgoritmer möter också ett positivt mottagande internationellt där flera större projekt offereras.

Som kommunicerats har vi inlett ett partnerskap med Axis i syfte att utveckla en inbäddad version av IRIS i deras nya kraftfulla TPU (Tensor Processing Unit) baserade kameror. Vi genomför också ett samarbete med Tyska Mobotix där IRIS byggs in i deras senaste kameraserie med AI-chip. Sammantaget bedömer vi marknaden för helt självgående kameror med inbyggd AI som betydande.

Under perioden genomfördes en riktad emission om 50 MSEK före emissionskostnader till fonderna TIN, Lannebo och Handelsbanken.

Marcus Bäcklund

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2020:

  • Nettoomsättning 10,4 MSEK (9,7).
  • Aktiverat arbete 3,4 MSEK (3,5).
  • Bruttomarginal 56,6 procent (71,8).
  • Rörelseresultat (EBITDA) -1,8 MSEK (-0,4).
  • Resultat efter skatt -5,4 MSEK (-3,5).
  • Kassalikviditet vid periodens utgång 65,2.
  • SaaS intäkt 9,4 (7,5).
  • MRR vid utgången av kvartalet 1,5 MSEK (1,2).

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO

Phone: +46 771 41 11 00

E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Andreas Höye, Irisity CFO

Phone: +46 769 01 34 51

E-mail: andreas.hoye@irisity.com

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 12 February 2021.

Ämnen

  • Transport

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud based SaaS solution, detect with high precision unwanted activity and behavior at long distances.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications protecting assets for clients throughout Scandinavia

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Kontakter

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80