Gå direkt till innehåll
Delårsrapport för Mindmancer AB (publ) Q3 2016

Pressmeddelande -

Delårsrapport för Mindmancer AB (publ) Q3 2016

Mindmancer har nu släppt delårsrapporten för det tredje kvartalet och du kan läsa den i sin helhet här: Mindmancer Q3 2016.

Rapporten dyker in i våra nyckeltal för att klargöra hur vi ser på vår abonnemangsportfölj och vilka effekter tillsvidareavtal ger på resultatet.

Om churn-rate och mycket mer finns att läsa i rapporten.

churn-rate.jpg

1 juli – 30 september 2016

  • Faktureringen ökade med 15 procent till 6,8 MSEK (5,9).
  • Omsättningen ökade med 36 procent till 6,7 MSEK (4,9), varav andelen aktiverat arbete stod för 0,9 MSEK (0,3).
  • Bruttomarginalen uppgick till 74,1 procent (70,1).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,2 MSEK (-0,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -0,9 MSEK (-1,4).
  • Bolagets VD avgick, kvarstår som konsult och styrelseledamot.
  • Bolagets CIO, Patric Broman, utsedd till tf VD.
  • Bolagsstämman bemyndigade Styrelsen att genomföra nyemission.
  • Partneravtal signerades med distributörer i Sydafrika och Irak.
  • Europeiska patentverket beviljade Mindmancers patent för adaptiv svartmaskning.

För ytterligare information

Mindmancer ABErik Stenberg, CFO
Telefon: +46 (0)31 - 789 40 02
E-mail: erik@mindmancer.se

Ämnen

Kategorier


Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 08.00 CET.
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08.00 CET on the 9th of November 2016.
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

SECURITY BEYOND HUMAN INTELLIGENCE

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS
Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Irisity AB (publ)
Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg
Sverige