Pressmeddelande -

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

VD kommenterar tredje kvartalet:

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,0 MSEK (8,0) och aktiverat arbete till 2,5 MSEK (3,5). EBITDA uppgick till -3,1 MSEK (-0,6) och resultat efter skatt till -6,5 MSEK (-3,9). Bruttomarginalen var 48,4 procent (62,5). Kassalikviditeten vid periodens utgång var 25,8 MSEK.

Irisitys internationella samarbete och partnerskap med säkerhetskoncernen G4S har inletts i länderna Grekland, Belgien, Danmark, Storbritannien och Holland. Den initiala projekteringen omfattar såväl optimering av larmcentraler som IRIS uppgradering av befintliga och nya skyddsobjekt. Installationer av IRIS har fortsatt i G4S Baltikum där Lettland och Litauen nu är fullt integrerade med IRIS. Förhandlingar med andra internationella säkerhetsbolag fortskrider med målsättning att ingå avtal innan årsskiftet.

Vi förväntar oss en fortsatt MRR tillväxt (månatlig återkommande intäkt) vilken framledes redovisas som MRR kvartal på kvartal (Q/Q). Trots svagare försäljning i Norden till följd av negativa pandemieffekter främst inom SME segmenten har MRR (Q/Q) försvarats under perioden. Bruttomarginalen har under perioden belastats av omfattande kostnader för projektering.

Marcus Bäcklund

Sammanfattning av tredje kvartalet 2020:

  • Nettoomsättning 7,0 MSEK (8,0).
  • Aktiverat arbete 2,5 MSEK (3,5).
  • Bruttomarginal 48,4 procent (62,6).
  • Rörelseresultat (EBITDA) -3,1 MSEK (-0,6).
  • Resultat efter skatt -6,5 MSEK (-3,9).
  • Kassalikviditet vid periodens utgång 25,8.
  • SaaS intäkten uppgick till 6,1 (6,9) MSEK.
  • MRR vid utgången av kvartalet 1,2 MSEK (1,2).

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO

Phone: +46 771 41 11 00

E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Andreas Höye, Irisity CFO

Phone: +46 769 01 34 51

E-mail: andreas.hoye@irisity.com

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 4 November 2020.

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, powered by machine learning, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s fully cloud based SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia and internationally protecting thousands of security assets.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80