Pressmeddelande -

Irisity förstärker management med ny CTO och COO samt utser en CPO.

Erik Landolsi (PhD) kommer närmast som grundare och VD för Visionists AB. Victor Hagelbäck (M.Sc.) har varit med sedan starten av Irisity nu senast i rollen som CTO. Gustav Nilsson (M.Sc.) kommer närmast från Visionists AB där han hade rollen som COO.

  • Med Erik och Gustav som CTO respektive COO utökar vi ledningsgruppen med två meriterade och kompetenta ledare. Samtidigt tillvaratas genom Victors utnämning till CPO hans gedigna teknologikunnande i våra SaaS-produkter, kommenterar Marcus Bäcklund, VD.

Irisity har en tydlig målsättning att vara marknadsledande inom högpresterande molnbaserad videoanalys. Bolaget ökar nu utvecklings- och innovationstempot inför kommande lansering av

IRIS cortexTM - nästa generations maskininlärningsbaserade videoanalys, vilken möjliggör en mängd nya spårningsegenskaper.

  • Med ett förstärkt ledningsteam stärker vi nu vår förmåga att leverera på våra mål, utöka vårt tekniska försprång samt uppnå en smidig integration av Visionists, fortsätter Marcus Bäcklund

Samtliga tre tillträder sina tjänster omedelbart.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80