Gå direkt till innehåll
Irisity levererar AI-tjänsten IRIS till flera nya kommuner i Sverige

Pressmeddelande -

Irisity levererar AI-tjänsten IRIS till flera nya kommuner i Sverige

SaaS tjänsten IRIS installeras nu på olika objekt för Sveriges fjärde största kommun Örebro. För Upplands-Bro kommer IRIS inledningsvis installeras på bland annat ÅVC. Tillsammans med Securitas kommer IRIS också att installeras i flera objekt för Landskrona Stad. Det sammanlagda ordervärdet uppskattas till motsvarande c:a 3.5 miljoner kronor.

Irisity levererar sedan tidigare IRIS till flera av Sveriges största kommuner inkluderat Stockholm och Göteborg.

Irisity utvecklar marknadsledande videoanalys baserad på avancerad maskininlärning. SaaS tjänsten IRIS ökar effektiviteten i säkerhetssystem för kunder i Sverige och internationellt.

För ytterligare information:

Christian Johansson, Head of Sales West

Telefon: +46 709 94 53 67
E-mail: christian.johansson@irisity.com

Jonas Andrén, Head of Sales South

Telefon: +46 735 20 73 94
E-mail: jonas@irisity.com

Ämnen


Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • certifiedadviser@penser.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80