Pressmeddelande -

Irisity rekryterar ny internationell Enterprise Sales Executive

”Mathias Kremer har omfattande internationell säljerfarenhet från avancerad teknikförsäljning gentemot stora organisationer där han levererat konkreta resultat. Kombinationen av ett starkt kommersiellt driv, god teknisk förmåga och en pragmatisk ledarstil gör honom väl lämpad att utveckla vårt internationella partnerskap med G4S. Jag är därför glad att välkomna Mathias till oss”, säger Marcus Bäcklund, VD.

Mathias Kremer är 49 år och har haft ett flertal seniora säljbefattningar inom fordons-, flyg-, rese- och medicinteknik. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Mathias Kremer har redan tillträtt sin befattning och har som huvudansvar att utveckla det strategiska samarbetet med G4S internationellt.

För ytterligare information:

Mathias Kremer, Enterprise Sales Executive

Telefon: +46 736 000 465

E-mail: mathias.kremer@irisity.com

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 771 41 11 00

E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80