Gå direkt till innehåll
Irisity uppdaterar status för den internationella SaaS- försäljningen

Pressmeddelande -

Irisity uppdaterar status för den internationella SaaS- försäljningen

  • SaaS international launch team har utökats med flera nyrekryteringar och språkområden, samt understöds av specialistkonsulter från bolagets konsultenhet.
  • Marknads- och säljstödet har förstärkts för att stödja SaaS-kundernas nyförsäljning med IRIS™, samt utvidgat marknadsfokus att även inkludera SME säkerhetsbolag.
  • En ny release av IRIS™ har lanserats vilken avsevärt underlättar för SaaS-kunder att på egen hand öka utrullningstakten.

Irisity utvecklar ständigt nya AI-baserade algoritmer där SaaS-tjänsten IRIS™ kompletteras med flera nya spetsalgoritmer. Genom avancerad videoanalys och maskininlärning ökar vi värdeskapandet och precisionen hos våra SaaS-kunder.

För ytterligare information:

Gustav Nilsson, COO

Telefon: +46 739 81 82 95
E-mail: gustav.nilsson@irisity.com

Ämnen


Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se 

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80