Gå direkt till innehåll
Irisity uppdaterar status för den internationella SaaS- försäljningen

Pressmeddelande -

Irisity uppdaterar status för den internationella SaaS- försäljningen

  • SaaS international launch team har utökats med flera nyrekryteringar och språkområden, samt understöds av specialistkonsulter från bolagets konsultenhet.
  • Marknads- och säljstödet har förstärkts för att stödja SaaS-kundernas nyförsäljning med IRIS™, samt utvidgat marknadsfokus att även inkludera SME säkerhetsbolag.
  • En ny release av IRIS™ har lanserats vilken avsevärt underlättar för SaaS-kunder att på egen hand öka utrullningstakten.

Irisity utvecklar ständigt nya AI-baserade algoritmer där SaaS-tjänsten IRIS™ kompletteras med flera nya spetsalgoritmer. Genom avancerad videoanalys och maskininlärning ökar vi värdeskapandet och precisionen hos våra SaaS-kunder.

För ytterligare information:

Gustav Nilsson, COO

Telefon: +46 739 81 82 95
E-mail: gustav.nilsson@irisity.com

Ämnen


Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se 

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

SECURITY BEYOND HUMAN INTELLIGENCE

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS
Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Irisity AB (publ)
Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg
Sverige