Pressmeddelande -

Irisity vinner SLs omfattande upphandling av videoanalys för tunnelbana

IRIS Rail detekterar i realtid spårbeträdande i tunnelbanan samt så kallad ”dwell time” och ”loitering” för kvarlämnade objekt alternativt stilla liggande person på exempelvis en bänk. IRIS Rail detekterar även avvikande beteende i stationsmiljön.

Ordervärdet uppskattas till cirka 4 MSEK. I enlighet med LOU gäller en avtalsspärr under 10 dagar.

För ytterligare information:

Jonas Andrén, Enterprise Sales

Phone: +46 (0)735 20 73 94

E-mail: Jonas.andren@irisity.com

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80