Pressmeddelande -

Irisitys larmhanteringspatent upprätthållet efter överklagan hos Patent- och Marknadsdomstolen (PMD)

Patentet omfattar en algoritm som ingår i de flesta bevakningsanalysfunktioner och inlämnades redan 2012. Patentet har tidigare överlevt en invändningsprocess hos Patent- och registreringsverket (PRV) och beslutet från PMD avslutar således en långdragen process. Securitas Sverige AB förlorar samtidigt sitt motsvarande patent.

  • PMDs beslut är ännu ett bevis för vår teknologihöjd och är i linje med vår strategi att etablera ett brett patentskydd för våra algoritmer, samt att säkerställa IP rättigheterna för våra kunder, säger Marcus Bäcklund, VD.

Irisity är ägare till sammanlagt 26 patent och patentansökningar fördelade över 9 olika patentfamiljer.

Security as a Service tjänsten IRIS™ uppgraderar befintliga kamerainstallationer till högprecisionsanalys genom Irisitys patenterade självlärande AI-algoritmer.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Ämnen

  • Transport

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Kontakter

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80