Pressmeddelande -

Kommuniké från extra bolagsstämma i Mindmancer AB (publ) 2015

Vid extra bolagsstämma i Mindmancer AB (publ), som hölls den 20 augusti 2015, beslutades följande:

  Beslut angående incitamentsprogram

  Bolagsstämman beslutade, i enlighet med ägarnas och styrelsens förslag, att godkänna ett incitamentsprogram för styrelse och anställda i Mindmancer. Incitamentsprogrammet innebär att styrelsen och tillkommande styrelsemedlemmar har rätt att teckna teckningsoptioner och att Mindmancers anställda har rätt teckna syntetiska optioner enligt fastställda principer. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att motsvara cirka 5,5 procent av totala antalet aktier och rösterna i Mindmancer.

  Den kompletta beskrivningen av beslutat incitamentsprogram finns tillgängligt på www.mindmancer.se/investerare/incitamentsprogram‎.

Ämnen

 • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

 • kommuniké
 • mindmancer
 • johnny berlic
 • intelligent kamerabevakning
 • bevakning

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se.

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80