Pressmeddelande -

Kvartalsrapport Q3 2012

Tillväxten för intelligent bevakning med kameror kopplade till certifierade larmcentraler fortsätter att växa starkt i Sverige. Mindmancer visar hittills i år en tillväxt på 77 procent jämfört med föregående år.

 

Tredje kvartalets totala försäljning (juli – september) uppgick till 3,01 MSEK, en uppgång med 21 procent jämfört med samma period 2011 (2,48 MSEK).

Om vi summerar årets tre första kvartal uppgår totala försäljningen till 11,7 MSEK (6,6 MSEK samma period 2011) och bolaget redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 447 KSEK (jämfört med en förlust på 2,9 MSEK för samma period 2011).

En fortsatt stark tillväxt har skett för Skolbevakaren och Områdesbevakaren där vi tagit nya ramavtal. På byggsidan har vi börjat skönja en viss konjunkturnedgång med påföljande avmattning som kan fortsätta in i fjärde kvartalet.

Samtidigt ökade kopparpriset markant under tredje kvartalet och vi har kunnat följa en stark uppgång i antalet intrångsförsök relaterade till kopparstölder. Detta har resulterat i det högsta antal gripanden i vår historia och gäller för hela landet.

Under tredje kvartalet har Mindmancer expanderat och finns nu i Polen och samtliga Nordiska marknader förutom Island.

För ytterligare information kontakta:
Hasse Djurfeldt, Ekonomichef, hans.djurfeldt@mindmancer.se, 031-789 40
Johnny Berlic, VD, johnny.berlic@mindmancer.se, tel: 031-789 40 01, 0771 41 11 00

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagsinformation

Kategorier

  • mindmancer
  • kvartalsrapport
  • hans djurfeldt
  • johnny berlic
  • intelligent kamerabevakning

Mindmancer ”Vi fångar tjuvar i realtid”™ är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga Europa och USA. Intelligenta kameror kopplat till SSF 136:4 certifierade larmcentraler förhindrar brott och skyddar människors integritet. Vill du skydda utan att kränka är vi bevakningen för dig.

Mindmancer ”Vi fångar tjuvar i realtid”™ är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga Europa och USA. Intelligenta kameror kopplat till SSF 136:4 certifierade larmcentraler förhindrar brott och skyddar människors integritet. Vill du skydda utan att kränka är vi bevakningen för dig.

Kontakter

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80