Gå direkt till innehåll
Marcus Bäcklund VD Mindmancer AB (publ.)
Marcus Bäcklund VD Mindmancer AB (publ.)

Pressmeddelande -

Mindmancer fokuserar mot lönsamhet

Stockholm — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) tillkännager idag en omorganisation av bolagets verksamhet i syfte att nå lönsamhet. Betydande kostnadsbesparingar genomförs inom samtliga operativa och administrativa funktioner. Omorganisationen beräknas generera årliga kostnadsbesparingar på drygt ca 7 MSEK jämfört med dagens kostnadsnivåer.

- Jag är övertygad om att dessa kostnadsbesparingar kommer att stärka Mindmancers position som ett effektivt kamerabevakningsföretag samt vår förmåga att fortsatt leverera hållbar tillväxt. Vi kommer att fortsätta bygga vidare på våra unika teknikplattformar och vår dokumenterade förmåga att leverera marknadsledande kamerabevakningsprojekt, säger Marcus Bäcklund, vd på Mindmancer.

Ämnen

Kategorier


Mindmancer utvecklar och levererar intelligent kamerabevakning. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn.

Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

SECURITY BEYOND HUMAN INTELLIGENCE

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS
Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Irisity AB (publ)
Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg
Sverige