Pressmeddelande -

Mindmancer ingår strategisk samarbete med CERTEGO

Kamerabevakningsföretaget Mindmancer AB (publ.) ingår samarbetsavtal med CERTEGO AB, ledande leverantör av kompletta säkerhetslösningar i Norden.

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) har tecknat ett samarbetsavtal med CERTEGO AB avseende Mindmancers plattform MindView™. I samarbetet kommer CERTEGO att på nationell basis sälja och installera Mindmancers övervakningsutrustning samt tekniska bevakningslösningar. CERTEGO är en ledande nordisk leverantör av kompletta säkerhetslösningar. CERTEGO finns på 90 orter i Norden, har 1200 anställda och omsätter SEK1,9 miljarder.

- Vi ser stor potential i detta samarbete, där moderna bevakningslösningar blir alltmer kamerabaserade. Mindmancers position som marknadsledande inom intelligent kamerabevakning passar väl in i CERTEGOs innovativa, trygga och behovsanpassade system, säger Pär Bohjort, Affärsområdeschef på CERTEGO.

- Med sin marknadsledande position i Norden är CERTEGO närmast en drömpartner för oss. Vi är därför mycket nöjda med detta samarbetsavtal och ser fram emot att leverera många kvalificerade kamerabevakningsprojekt tillsammans, säger David Giaina, försäljningschef på Mindmancer.

CERTEGO erbjuder bred kunskap och helhetslösningar inom säkerhet. Med öppna säkerhetslösningar och
säkerhetstjänster skapar vi ökad säkerhet och trygghet för egendom och människor. CERTEGO tar hand om hela ledet i säkerhetslösningen, från förstudie och projektering till installation, service och förvaltning.

Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.


Mindmancer AB (publ.)
David Giaina, försäljningschef
Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: david@mindmancer.se

CERTEGO AB
Pär Bohjort, affärsområdeschef
Telefon: +46 (0) 171 826 44
E-mail: par.bohjort@CERTEGO.se

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the
Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of
the contact person set out above.
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

  • bevakning
  • intelligent kamerabevakning
  • mindmancer
  • certego

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80