Pressmeddelande -

Mindmancer preciserar vinstvarning

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) Bolagets bedömning är att årets resultat efter skatt kommer sluta negativt i intervallet 14-16 miljoner kronor. Det negativa resultatet för året är främst hänförligt till resultatet för Q4. Bolagets bokslut har ännu inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer, varför resultatet lämnas i form av ett intervall.

- I det negativa resultatet ingår även omställnings- och omstruktureringskostnader. Vi kommer fortsätta den omfattande städning och förändring som inleddes i januari, där vårt mål är att vända bolaget till stabil lönsamhet och positivt kassaflöde, säger Marcus Bäcklund, VD.Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

För ytterligare information:

Mindmancer AB (publ.)

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@mindmancer.se

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@mindmancer.se

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

  • intelligent kamerabevakning
  • mindmancer
  • marcus bäcklund

Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80