Pressmeddelande -

Mindmancer vinstvarnar

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) kommer att rapportera ett resultat för det fjärde kvartalet 2016 som är substantiellt sämre än föregående period. Det försämrade resultatet härleds till förändrade redovisningsprinciper kring licensers vinstavräkning, översyn av kundstock, svag orderingång samt omställningskostnader.

- Vi kommer att fortsätta den omfattande städning och omstrukturering av bolaget som inleddes i januari, där vårt mål är att vända bolaget till stabil lönsamhet och positivt kassaflöde. Vi har goda förutsättningar i denna omställning där vi står på en stark balansräkning, säger Marcus Bäcklund, VD.Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

För ytterligare information:

Mindmancer AB (publ.)

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@mindmancer.se

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

  • mindmancer
  • kameraövervakning
  • marcus bäcklund
  • intelligent kamerabevakning
  • integritetsskydd
  • bevakning

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017 kl.16:00
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above at 16:00 CET on February 8, 2017 .
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80