Gå direkt till innehåll
Mindmancers företrädesemission tecknades till cirka 125 procent

Pressmeddelande -

Mindmancers företrädesemission tecknades till cirka 125 procent

Det slutgiltiga utfallet för nyemissionen i Mindmancer AB (publ) (”Mindmancer” eller ”Bolaget”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 1 november 2016, visar att emissionen tecknades till cirka 125 procent.

Utfallet visar att 3 676 356 aktier, motsvarande cirka 94,7 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt 206 102 aktier, motsvarande cirka 5,3 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 5 oktober 2016.

Meddelande till de som tilldelats aktier kommer att distribueras senast den 7 november 2016 genom avräkningsnota.

Genom nyemissionen tillförs Mindmancer cirka 21,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 349 421,22 SEK från 698 842,44 SEK till 1 048 263,66 SEK och antalet aktier kommer att öka med 3 882 458 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske under vecka 46, 2016.

Mer information om Mindmancer hittar du på www.mindmancer.se.

För ytterligare information
Erik Stenberg, CFO
Telefon: +46 31 - 789 40 02
E-mail: erik@mindmancer.se

Ämnen

Kategorier


Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

Relaterat innehåll

SECURITY BEYOND HUMAN INTELLIGENCE

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS
Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Irisity AB (publ)
Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg
Sverige