Gå direkt till innehåll
Irisity AB (publ)
Irisity AB (publ)

Pressmeddelande -

Ökat aktieinnehav hos ledande befattnings-havare i Irisity

Marcus Bäcklund, VD i Irisity, har genom köp via bolaget Airstream Enterprise Capital AB ökat sitt aktieinnehav i Irisity med 20 000 aktier. Marcus Bäcklunds totala innehav i bolaget uppgår nu till 78 504 aktier samt 183 750 teckningsoptioner.

Erik Stenberg, CFO i Irisity, har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Irisity med 5 540 aktier. Erik Stenbergs totala innehav i bolaget uppgår nu till 15 540 aktier samt 94 500 teckningsoptioner.

För ytterligare information:

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Ämnen


Irisity AB (publ) utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Irisity bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Vi levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 15:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 15:00 CET on August 16, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

Relaterat material

SECURITY BEYOND HUMAN INTELLIGENCE

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS
Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Irisity AB (publ)
Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg
Sverige