Pressmeddelande -

Samtliga allokerade teckningsoptioner från 2015 års program har nyttjats

Innehavarna av 195 000 teckningsoptioner i Irisity AB (publ) som emitterades av bolaget efter beslut av bolagsstämman den 20 augusti 2015 har valt att utnyttja sina teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till 1,1 ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 12,42 kronor. Enligt villkoren för teckningsoptionerna kunde de nyttjas till och med den 1 september 2020.

Teckningsoptionerna emitterades till vissa nyckelpersoner i bolaget. Nyttjandet av tecknings-optionerna innebär att bolaget tillförs totalt 2 664 090 kronor samtidigt som antalet aktier i bolaget efter registrering ökar med 214 500 till totalt 23 377 851 aktier. Bolagets aktiekapital ökar till 2 104 007 kronor.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO

Phone: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Andreas Höye, Irisity CFO

Phone: +46 769 01 34 51
E-mail: andreas.hoye@irisity.com

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80