Gå direkt till innehåll
IRM samarbetar med 2050 för att knyta klimatarbetet tightare till verksamhetsutveckling

Nyhet -

IRM samarbetar med 2050 för att knyta klimatarbetet tightare till verksamhetsutveckling

IRM och 2050 bjuder gemensamt in till en Creative Morning där vi tillsammans knyter klimatperspektivet tightare till verksamhetsutveckling. Välkomna onsdagen den 18:e september 2019 till IRMs lokaler på Kungsholmen i Stockholm.

Klimatfrågan påverkar företagens affärsmodeller och följaktligen även verksamhetsutvecklingen. Många ställer sig frågor såsom; Hur kan vi arbeta för att bli mer klimatsmarta? Behöver vi arbeta mer klimatsmart? Om ja - Hur får vi med alla på tåget? Hur gör vi då klimatarbetet relevant för verksamheten och kunderna?

Vi kan se att för många verksamheter kräver framtidens hårdare miljö- och kundkrav en stor omställning. Det räcker inte att sopsortera och att äta vegetarisk lunch. Som vi ser det så kräver hållbart klimatarbetet att vi väver in det i den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen, där fokus hålls på kunders krav och förväntningar, samtidigt som det engagerar hela verksamheten.

Under frukosten kör vi en samskapande workshop där vi tillsammans tittar på hur verksamhetsutvecklingens verktyg och metoder kan bli en motor för ett kontinuerligt hållbarhetsarbete. Vi ser vad vi kan göra för att klimatarbetet inte ska bli ett separat projekt utan en del av den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen.

Markus Ekelund från 2050 ger oss input kring hur klimatfrågan påverkar företagens affärsmodeller. Vi får även inspiration från Lina Öien som delar med sig av hur Riksbyggen arbetar. 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen.

Läs mer och boka din plats här 

Ämnen


Vi erbjuder våra kunder stöd i verksamhets- och it-utvecklingens alla faser. Genom affärsmodellering för att utveckla din affärsmodell. Genom tjänstedesign och verksamhetsutveckling för att forma kundresor och effektiva leveranser. Inom verksamhetsarkitektur genom att säkerställa en stabil, funktionell och visuell informationsstruktur.

Vi verkar för god datakvalitet och en välstrukturerad informationsarkitektur som tar tillvara och återanvänder den informationsresurs som ett företag har. Inom kravspecificering genom att ta fram ett kommunikativt underlag för krav och kravprioriteringar såväl inom den egna verksamheten som med leverantörer. I fasen för realisering och systemutveckling konstruerar och anpassar vi system för våra kunders många olika verksamheter.

IRM har utfört uppdrag i de flesta branscher och har ett omfattande strukturkapital att tillgå. Våra konsulter har högskoleutbildning och den genomsnittliga yrkeserfarenheten överstiger tio år. De anlitas även flitigt som projekt- och seminarieledare liksom föredragshållare och utbildare inom universitet, högskola och yrkesutbildningar.

IRM har sitt säte i Stockholm men våra konsulter är verksamma både inom och utanför Sveriges gränser.

Presskontakt

Jane Theobald

Jane Theobald

Presskontakt 08-58501100
Linda Lilliesköld

Linda Lilliesköld

Presskontakt Digital kommunikatör 0858501100