Gå direkt till innehåll
Sedan flera år tillbaka bedriver Islamic Relief Sverige verksamheten Medkänsla, som bland annat riktar sig till utsatta grupper såsom nyanlända, asylsökande och hemlösa. På Medkänsla erbjuder Islamic Relief olika typer av tjänster. Läs mer här!
Sedan flera år tillbaka bedriver Islamic Relief Sverige verksamheten Medkänsla, som bland annat riktar sig till utsatta grupper såsom nyanlända, asylsökande och hemlösa. På Medkänsla erbjuder Islamic Relief olika typer av tjänster. Läs mer här!

Nyhet -

Islamic Relief hjälper utsatta människor från hjärtat på hemmaplan


Islamic Relief-kämparna som dagligen arbetar med att hjälpa utsatta människor.


Islamic Reliefs nationella avdelning arbetar med utsatta människor i Sverige. De arbetar dagligen med att förbättra vardagslivet och livsvillkoren för minoritetsgrupper, människor som lever utanför de sociala skyddsnäten och människor med osäker ekonomisk situation.

Sedan flera år tillbaka bedriver Islamic Relief Sverige verksamheten Medkänsla, som bland annat riktar sig till utsatta grupper såsom nyanlända, asylsökande och hemlösa. På Medkänsla erbjuder Islamic Relief olika typer av tjänster; till exempel språkkafé, samhällsinformation, vägledning, juridisk rådgivning, översättningshjälp samt sociala aktiviteter för familjer.

En omfattande stödverksamhet har bedrivits i form av mat- och hygienartiklar till marginaliserade personer i storstäderna. Matpaket, hygienartiklar och barnartiklar till hemlösa, respektive ekonomiskt utsatta familjer har delats ut av anställda på Islamic Relief. Detta med viss hjälp av frivilliga volontärer.

I samband med att kommunikationsteamet på Islamic Relief i veckan besökte Medkänslas kontor i Stockholm möjliggjordes att på nära håll se hur arbetet går till i praktiken. Morgonen inleddes med att packa iordning drygt 100 matpaket som sedan under lunchen delades ut till utsatta människor som vänt sig till Medkänsla för stöd. Redan flera timmar innan lunchens matutdelning startade började människor samlas utanför kontoret, i hopp om att försäkra sig tillgång till ett matpaket.

- För många människor som vänder sig till oss på Medkänsla är vårt stöd den enda form av stöd de får på grund av deras utsatta situation. För vissa av dom är våra matpaket livsnödvändiga och vi ser hur allt fler människor vänder sig till oss för stöd, berättar Jalal Darir, Islamic Relief-medarbetare på Medkänsla.

Matpaketen delas ut på måndagar respektive onsdagar, totalt omkring 200 matpaket delas ut varje vecka. Personalen på Medkänsla packar varje matpaket för utdelning vid lunchtid. Tack vare den engagerade personalen på Medkänsla kan verksamheten fortsätta att bedriva sitt livräddande och stöttande arbete. Distributionen av matpaketen sker tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Bilden ovan visar innehållet i ett matpaket.
Till föräldrar med små barn delas även nödvändiga barnartiklar, såsom blöjor, ut.

Många köar utanför Medkänsla långt innan matpaketsutdelningen börjar.

Islamic Relief driver även studiecirklar och språkcafé för nyanlända. I verksamheten för utsatta hjälper volontärer bland annat till med samhällsrådgivning, juridisk rådgivning, stöd i arbetssökandet och praktik, söka utbildningar eller ta kontakt med statliga myndigheter som exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Låt oss inte glömma bort det stora behovet på hemmaplan

Minoritetsgrupper, marginaliserade människor som lever utanför de sociala skyddsnäten och människor med osäker ekonomisk situation riskerar att drabbas mycket hårt i den tid vi befinner oss i just nu, med svåra ekonomiska konsekvenser i coronakrisens spår och med den allt högre inflationen.

Bland minoriteter och människor som redan har det svårt ekonomiskt eller står utanför samhällets skyddsnät finns det många som på grund av pandemin fortfarande är mycket sårbara. Islamic Relief och våra volontärer arbetar dagligen med att hjälpa dessa grupper. I Sveriges nuvarande verklighet kan man inte undgå att fråga sig vad som kommer hända de samhällsgrupper som kommer suddas ut från det svenska samhällsidealet, särskilt i efterdyningarna av den nya regeringsbildningen och Tidöavtalet. Låt oss växla upp arbetet mot ett mänskligare och mer humant Sverige, med fokus på social omsorg, inkludering och utbildning. Oavsett ursprung eller bakgrund. Utsatta grupper i Sverige behöver oss på hemmaplan mer än någonsin.

Ämnen

Kategorier

Detta är Islamic Relief Sverige

Islamic Relief Sverige är en oberoende humanitär organisation. Vi arbetar tillsammans med marginaliserade och krisdrabbade människor och samhällen för att förebygga och lindra mänskligt lidande och för att rädda och förändra liv. Vårt arbete sker i över 40 krisdrabbade länder runt om i världen. Islamic Relief Sverige grundades 1992 och är en del av den globala Islamic Relief-familjen.

Islamic Relief
Sundbybergsvägen 1
17173 Solna
Sverige