Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Effektivt humanitärt stöd till människor genom Islamic Relief Sverige

Effektivt humanitärt stöd till människor genom Islamic Relief Sverige

Egyptson har rätt, biståndet kräver fortsatt uppmärksamhet. Men inte för att hantera redan motbevisade konspirationer och anklagelser om svenskt bistånd.

Ett starkt bistånd bidrar till att skydda och stärka demokrati, jämställdhet och utvecklingen av en hållbar och fredlig värld, Sverige inkluderat. Fokus bör vara på att stärka biståndet. Att Egyptson inställning är den motsatta tyder på okunskap om biståndets roll och syfte. Ytterst sätter den människoliv på spel.

Humanitära organisationen Islamic Relief Sverige når över en miljon människor i nöd med humanitära, livräddande insatser, varje år. Internationella och nationella utredningar slår fast att dess humanitära insatser är effektiva, följer internationell standards och att hjälpen går till drabbade människor. Islamic Reliefs arbete omfattas av FN-ledda clustersamordningen och arbetet är certifierad av CHS. https://corehumanitarianstandard.org/the-standard. Som en del av Sveriges humanitära insats i utlandet har Islamic Relief Sverige bland annat motverkat könsbaserat våld, levererat nödstöd efter tyfonen i Filipinerna och bidragit till livsmedelsförsörjning i Syd Sudan. Biståndet kan upplevas komplext av en lekman men Islamic Relief Sveriges tillskott är tydligt.

Till stöd för att vägleda humanitära organisationer, exempelvis i frågor om sparande, finns branschorganisationen GIVA Sverige. Det kapital Egyptson bland annat pekar på och felaktigt beskriver som ett ”överskott”, är inget annat än ett fastställt kapitalkrav som följer vägledningen om sparande i insamlingsorganisationer från GIVA Sverige. vägledningen om sparande i insamlingsorganisationer från GIVA Sverige.

Sammanfattningsvis har SvD artikeln använt sig av tröttsamma konspirationsteorier för att förstå sig på svenskt bistånd. Anklagelser som varken Islamic Relief Sverige, nationella eller internationella givare känner igen sig i, och som är direkt skadliga för Sveriges humanitära insats, vars syfte är att rädda liv och släcka törst och hunger i världen. Ett fryst bistånd till Islamic Relief innebär att miljontals människor kommer behöva stå utan stöd och hjälp.

Sida konstaterar i sitt pressmeddelande ”Effektivt humanitärt stöd till drabbade människor genom Islamic Relief” ”Effektivt humanitärt stöd till drabbade människor genom Islamic Relief” att Islamic Relief bedriver ett viktigt arbete för några av de mest utsatta människorna i världen. Ett värdigt samtal om den svenska humanitära insatsen bör utgå från erfarenhet och expertis.

För mer information kontakta oss på:

erp@islamic-relief.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 40 länder. Vi är snabbt på plats i katastrofer och verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vårt arbete grundar sig på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning, samt på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, oberoende och opartiskhet. Verksamheten bedrivs utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning. Islamic Relief Sverige har 90-konto. Islamic relief Sverige arbetar proaktivt för att minska risken för kränkningar och oegentligheter. Vid misstanke om brott mot våra policys, anmäl här.

Detta är Islamic Relief Sverige

Islamic Relief Sverige är en oberoende humanitär organisation. Vi arbetar tillsammans med marginaliserade och krisdrabbade människor och samhällen för att förebygga och lindra mänskligt lidande och för att rädda och förändra liv. Vårt arbete sker i över 40 krisdrabbade länder runt om i världen. Islamic Relief Sverige grundades 1992 och är en del av den globala Islamic Relief-familjen.

Islamic Relief
Sundbybergsvägen 1
17173 Solna
Sverige